Gennembrud: Østrigs lægeforening bekræfter at stråling skader

Den østrigske lægeforening har nu udsendt en vejledning til læger om diagnosticering, forebyggelse og behandling af sundhedsskader forårsaget af radiofrekvent stråling fra trådløse teknologier, såsom mobiltelefoner, smartphones, mobilmaster, trådløst internet, trådløse fastnettelefoner etc.

Vejledningen er en lægefaglig milepæl. Det anerkendes fuldt ud, at radiofrekvent stråling kan være sundhedsskadelig og samtidig forklares det, hvordan flere af de skadelige mekanismer fungerer. På den baggrund gives der anvisninger på behandlinger og kosttilskud, som kan modvirke skadevirkningerne. Der vejledes endvidere om, hvordan eksponeringerne for radiofrekvent stråling kan reduceres.

- Det er glædeligt og godt for EU- borgerne, at lægeforeningen i Østrig nu har anerkendt radiofrekvent stråling som en aktuel og fremtidig sundhedsrisiko. Dette falder helt i tråd med risikovurderingen fra EU´s miljøagentur og med al tilgængelige forskning i resten af verden, der anbefaler forholdsregler og beskyttelse imod mikrobølgepåvirkning (radiofrekvent stråling, red.) på linie med andre miljøgifte. Det østrigske tiltag anbefaler, som det tidligere er sket i Frankrig fra professor Belpommes side, omhyggelig klinisk udredning, forebyggelsesforslag og behandling.
Jeg håber, at informationsniveuaet i vort land vil lade sig påvirke heraf, siger praktiserende læge John Jalving.

Vejledningen gælder også lavfrekvent stråling.

Vejledningen kan læse her.