Forskerpanel for grænseværdier ramt af skandale

Flere canadiske forskere beskyldes for interessekonflikter.

Det panel, som skal foretage uafhængig ekspertvurdering af Health Canadas normer omkring radiofrekvens emissioner er ramt af skandaler.

Panelet består af otte eksperter på området og de undersøger sikkerhedsniveauerne for mobilmaster, mobiltelefoner og WiFi i Canada og vurderer løbende Health Canadas retningslinjer for menneskers eksponering for RF-emissioner - den såkalde "Safety Code 6".

Formanden for dette panel, Daniel Krewski fratrådte pludselig denne måned på grund af interessekonflikter. Ifølge Canadian Medical Association Journal blev professoren betalt $126,000 for at hjælpe til med at skabe de kommunikationsstrategier, der skulle lette offentlighedens sundhedsmæssige betænkeligheder omkring Safety Code 6. Dette arbejde omfattede udvikling af en håndbog om trådløs telekommunikation og sundhed og en skriftlig rapport om håndtering af offentlighedens opfattelse af de potentielle risici forbundet med trådløs telekommunikation.

Nu står en anden videnskabsmand over for lignende kritik. C4ST (Canadians For Safe Technology) rapporterer, at en anden forsker, John Moulder, har også tætte forbindelser til industrien og bør fjernes.

"Hr. Moulder er en amerikansk industri konsulent," siger Frank Clegg, formand for C4ST. "Han har intet at gøre i Canadas sikkerhedsrevision."

Frank Clegg var præsident for Microsoft Canada i 14 år, men arbejder nu i C4ST (borgerinitiativet Citizens for Safe Technology) for at fremme sikrere trådløs teknologi i landet.

Andre eksempler på interessekonflikter blandt forskere der fastsætter grænseværdier for mobilstråling:

Danmark følger grænseværdier fastsat af forskergruppen under ICNIRP ["International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection", en privat organisation bosiddende i Bayern], hvoraf flere medlemmer er under mistanke for interessekonflikter.

Tidl. formand for Sveriges officielle forskerpanel vedr. mobilstråling, Prof. Anders Ahlbom, blev i 2011 afsat fra WHO's kræftforskningspanel, IARC, pga. direkte tilknytning til telecom-lobbyist virksomhed.
Anders Ahlbom har også siddet på ICNIRP panelet (1996-2008) samt EU's ekspertpanel SCENIHR. Se mere her: http://www.monanilsson.se/document/AhlbomConflictsIARCMay23.pdf og her: http://microwavenews.com/Ahlbom.html

Den danske Sundhedsstyrelse referer i betydeligt omfang, bl.a. på deres hjemmeside, til en række svenske rapporter udfærdiget under ledelse af Anders Ahlbom, uanfægtet af dennes interessekonflikter.
Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her.

Øvrige kilder:

"Conflict of Interest shakes Canada's Review of Wireless and Cell Phone Safety"
http://finance.yahoo.com/news/conflict-interest-shakes-canadas-review-10...

Omtale af den fratrådte formands (Dan Krewski) interessekonflikter:
http://www.thestar.com/business/2013/06/18/cellphones_and_health_panel_c...

Omtale af John Moulder (det andet panelmedlem) og hans forbindelser til industrien:
http://microwavenews.com/news-tags/john-moulder

Canadian's For Safe Technology (C4ST)
http://www.c4st.org/