Odenses enestående chance

Debat artikel af Jan HIllers bragt i Fyens Stifttidende 13.07.2013

Her i Odense taler vi jævnligt om, hvordan vi kan profilere byen og tiltrække flere mennesker med skattekroner.

Det er de sædvanlige travere, der trækkes frem på forskellig vis, men jeg har et bud på den absolut eneste store chance for byen/kommunen: Gå i feks Salzburgs fodspor og tilbyd en by med en lav radiofrekvent øvre strålingsgrænse.
I Salzburg har man i årevis haft grænseværdi på 1 mikroWatt/m2 indendørs og 10 udendørs. Vores er 10 mio - altså 10.000.000. Italien, Schweiz, Rusland og Italien tolererer ca 100.000. Belgiske Wallonien er nede på 24.000, men Bioinitiative, der består af 27 forskere fra hele verden, anbefaler i sin rapport fra 2012 grænseværdier på 3-6. Kun da er befolkningen sikrede. En af de 27 er David Gee fra Det Europæiske Miljøagentur i København.

Med en sådan grænseværdi vil alle kunne leve uden de skadelige virkninger som strålingen fra wifi, routere, mobilmaster mm udsætter især børn og unge for, og som påvirker en stigende del af os voksne.

Den officielle holdning i Danmark er stadig, at det er uskadeligt, men det er kun et spørgsmål om tid, før denne betonmur brydes ned af fakta. Den er begyndt at krakelere på grund af de mange informationer fra udlandet. Men også på grund af de fem nordjyske skolepiger, der påviste, at karse ikke kan gro ved en router og flere mobiltelefoner.

Det er et godt signal at være kommunen ,der går i spidsen for at beskytte sine borgere. Og det vil blive en magnet for ikke mindst bekymrede forældre, der vil sikre deres børns helbred langt ud i fremtiden med bla wi-fi fri skolegang.  Lige nu går Odense stolt den modsatte vej.
Teknisk lader det sig gøre, så al væsentlig og en del uvæsentlig brug kan fortsætte, men nøgleordet er, at forbindelserne ikke skal foregå gennem luften og dermed gennem vore legemer, hvis strålingen overskrider grænseværdien. Nøgleordet er kabler.
Rejs ud og se, hvordan andre har gjort det - bl.a. til Salzburg.

Men det skal gå lidt hurtigt.

Blandt forårets spørgsmål fra Udvalget for Sundhed og Forebyggelse til Sundhedsministeren om emnet er spørgsmål nr. 722: Vil ministeren oplyse, hvilke muligheder landets kommuner har for lokalt at indføre skærpede grænseværdier for elektromagnetisk stråling samt initiativer, der kan reducere borgernes eksponering for radiofrekvent stråling? Vil ministeren endvidere redegøre for kommunernes muligheder for at bestemme placeringen af mobilmaster, så der eksempelvis ikke kan opstilles mobilmaster tæt på daginstitutioner og skoler med henblik på at reducere børnenes eksponering for radiofrekvente stråler?
Sundhedsministeren har lovet et svar fra Miljøministeriet i slutningen af august.
Som et resultat af forårets spørgsmål er Sundhedsstyrelsen blevet pålagt at sætte sig ind i, hvordan man har besluttet at beskytte sine borgere andre steder. Utroligt, at styrelsen også på dette område ser ud til at have svigtet, for det burde da være en selvfølge at vide, at f.eks. den østrigske lægeforening sidste forår udsendte en vejledning til sine medlemmer om symptomer og behandling vedr. radiofrekvent stråling.

Til slut en fromt ønske om, at der ikke går Odense i den, så vi igen skal opleve jyske byer komme først.

Jan August Hillers
Klostervej 7, 4.
5000 Odense C