DR svigter og vildleder

Danmarks Radio (DR) har, som public service-station, en forpligtelse til, at dække stofområder, der af væsentlig betydning for nationen. DR har imidlertid aldrig bragt en kritisk dokumentar om sundhedsrisici ved mobilstråling eller lavet nyhedsindslag om noget af al den alarmerende forskning, der er kommet igennem de seneste 10 år, og som har påvist en række skadevirkninger ved mobilstråling. (Information om skadevirkninger kan findes ved at klikke her.

Hvis man søger på DR's hjemmeside kommer der intet op, hvor mobilstrålings skadevirkninger belyses kritisk. Den eneste undtagelse er, at DR bragte nyheden om, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i maj 2011 nyklassificerede mobilstråling som muligt kræftfremkaldende. WHOs nyklassificering bygger på, at anerkendte undersøgelser viser en sammenhæng mellem eksponering for mobilstråling og øgede forekomster af kræft.
Men DR skævvred denne nyhed ved (ligesom så mange gange før) at invitere Christoffer Johansen, fra Kræftens Bekæmpelse, ind i TV-studiet, hvor han uden nogen form for journalistisk modspil fik taletid til, at fremmane et billede af, at WHO og verdens førende eksperter, nok tager fejl, dvs. at mobilstråling sandsynligvis ikke er kræftfremkaldende, fordi undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse ikke tyder på en sammenhæng. (Hvad der er helt ironisk er, at WHO havde set på forskningen fra Kræftens Bekæmpelse, men den blev vurderet til at være af så dårlig kvalitet, at den ikke blev vægtet højt i den overordnede vurdering af den samlede forskning på området).
   Hvis DR tog sig tid til en smule kildekritik ville de finde ud af, at Christoffer Johansen ikke er uvildig, idet meget af hans og Kræftens Bekæmpelses mobilforskning er (del)finansieret af mobilindustrien, og at deres forskning - hvor der aldrig er fundet en kræftrisiko ved mobilbrug - af eksperter i international klasse er blevet betegnet som manipulation og designet til ikke at finde en kræftrisiko.
Med lidt research ville DR også kunne finde ud af, at Christoffer Johansen i en lang række tilfælde er kommet med utroværdige og forkerte oplysninger vedr. sundhedsrisici ved mobilstråling.
(Se mere om kritikken af forskningen fra Kræftens Bekæmpelse ved at klikke her.
Samt mere om Christoffer Johansens udtalelser til DR, på side 12 i dette link.

DR har endvidere bragt talrige helt ukritiske indslag om den yderst tvivlsomme forskning fra Kræftens Bekæmpelse, der den ene gang efter den anden frikender mobilen for at give kræft. At selvsamme forskning bliver mødt med sønderlemmende kritik fra internationalt hold og forskere der bestemt ikke mener at mobilen er frikendt for at give kræft nævner DR intet om. Dermed lever DR ikke op til god presseskik, dvs. at oplysninger skal være korrekte og kilderne skal granskes kritisk. http://www.pressenaevnet.dk/Love-og-regler/Regler-for-god-presseskik.aspx
DR var også helt tavs om en anden vigtig nyhed i 2011, nemlig at Europarådet vedtog en vidtrækkende resolution, hvor de 47 medlemslande kraftigt opfordres til at reducere den mobilstråling (radiofrekvente stråling), som befolkningerne udsættes for.

I øvrigt promoverer DR løbende smartphones og iPads i TV-nyhedsudsendelser i prime time, ofte helt uden indslaget har en reel nyhedsværdi og hver gang uden, at de efterhånden veldokumenterede skadevirkninger ved mobilstråling bringes på banen. DRs historier handler kun om, at smartphones og iPads stormer frem og er vældigt smarte.
DR har sågar begået en nyhedsudsendelse, hvor det blev promoveret, at iPads er en god idé at indføre i daginstitutioner. Og det blev ikke nævnt med et ord, at iPads udsender mobilstråling og at forskning viser, at børn er særligt sårbare i forhold til mobilstrålings skadevirkninger.

På hele denne baggrund bærer DR en stor del af ansvaret for, at den danske befolkning ikke er blevet ordentligt og korrekt oplyst om de sundhedsrisici ved mobilstråling, som mere og mere forskning viser der er, og et stigende antal ekperter og internationale organer advarer om.
Til sammenligninghar har fx Norsk TV bragt flere kritiske og oplysende dokumentarer om sundhedsrisici ved mobilstråling. (Fx http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/419351/ ).
I 2012 har australsk TV lavet en kritisk og oplysende reportage om sundhedsrisici ved mobilstråling. http://www.youtube.com/watch?v=LiO7ofDGoD8
Finsk TV har også i 2012 vist et oplysende indslag om mobilstråling og børn m.m. http://arenan.yle.fi/video/1330629735514

Et eksempel på en nyhedsdækning fra DR Nyheder, som er vildledende kan læses her: 

DR vildleder om kræftrisiko ved mobilbrug .pdf

Læs også: Censur på DR.pdf

Nyhed: DR omtaler nu mobilstrålings skadevirkninger

DR har den 8.3. 2012 omtalt nogle af mobilstrålings (radiofrekvent strålings) mulige skadevirkninger i et indslag 40 minutter inde i Aftenshowet:
http://vpodcast.dr.dk/DR1/aftenshowet/2012/aftenshowet_120308190500.mp4
Obs. DR har siden deaktiveret linket, dvs. udsendelsen kan ikke længere ses på DRs hjemmeside.

Den 4.10. 2012 har DR i P1 også sendt en radioudsendelse, hvor de potentielle skadevirkninger ved radiofrekvent stråling fra trådløse teknologier omtales.
Link til udsendelsen: http://www.dr.dk/P1/Feature/Udsendelser/2012/10/02132601.htm