Kræftens Bekæmpelse vildleder

Interesseorganisationen Kræftens Bekæmpelse nyder meget stor anerkendelse i befolkningen, medier og det officielle Danmark. Derfor er det uheldigt (og besynderligt), at en lang række eksempler viser, at deres nedtoning af sundhedsrisici ved mobilstråling er vildledende, fejlagtige og uden videnskabeligt belæg. Desuden bliver Kræftens Bekæmpelses forskning i mobilbrug og kræftrisici mødt med massiv og sønderlemmende international kritik. Flere forskere mener, at Kræftens Bekæmpelses undersøgelser er manipulerede og designede til ikke at finde en kræftrisiko ved mobilbrug.

I årevis har Kræftens Bekæmpelse nedtonet de mulige sundhedsrisici ved mobilstråling. Og det bliver Kræftens Bekæmpelse ved med, også efter at Verdenssundhedsorganisationen WHO i 2011 har meldt ud, at mobilstråling er muligt kræftfremkaldende. Siden WHO slog kræftalarm har Kræftens Bekæmpelse flere gange, i medierne, givet udtryk for, at sandsyndligheden for at mobilstråling / mobilbrug kan give kræft er meget lille. Dette er sket med henvisning til den forskning Kræftens Bekæmpelse selv har lavet (mere herom nedenfor) eller med en påstand om, at kurven for kræft i hjernen ikke er stigende.
Men Sundhedsstyrelsens tal viser en markant øgning i tilfælde af kræft i hjernen efter at mobiltelefoni er blevet meget udbredt op igennem 1990'erne. I perioden 2001 til 2010 er kræft i hjernen steget med 40% for mænd. https://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/find-tal-og-analyser/sygdomme/cancerregisteret/cancerregisteret-2010.pdf

W
HOs tal viser også en stigning i tilfældene af hjernekræft i Danmark.

Kræftens Bekæmpelse har lavet en række undersøgelser og i ingen af dem har de konkluderet, at der kan være en sammenhæng mellem brug af mobiltelefon og kræft. Flere af undersøgelserne er delfinansieret af teleindustrien.
Undersøgelserne fra Kræftens Bekæmpelse er blevet mødt med stærk kritik fra internationalt anerkendte forskere, som har påpeget mange graverende fejl i dem. Nogle forskere mener ligefrem, at Kræftens Bekæmpelses forskning er manipuleret og designet til ikke at finde en kræftrisiko ved mobilstråling. Her følger et udpluk af kritikken:

  • WHO har i maj 2011 underkendt mobilforskning fra Kræftens Bekæmpelse samt rettet skarp kritik imod den nyeste (oktober 2011) undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, som Kræftens Bekæmpelse selv promoverer, som en næsten helt sikker tilbagevisning af, at mobilbrug kan give kræft. En af WHOs eksperter havde denne kommentar til den seneste undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse: 
    - Den bidrager ganske simpelt ikke med noget, undtagen - desværre - forvirring og misforståelser,” sagde Ph.D. Robert Baan, fra WHOs kræftafdeling (IARC). (Se nærmere i artiklen herunder med titlen "Kræftens Bekæmpelse vildleder").
  • Den internationalt anerkendte forsker George Carlo er kommet med en stærkt kritik af de forskningsmetoder Kræftens Bekæmpelse benytter: De er designet til at frikende mobilstråling, siger han.  http://www.whale.to/a/carlo5.html
  • Den finske professor og mobilstrålingsekspert Dariusz Leszczynski, fra den finske strålingssikkerhedsmyndighed STUK, krævede den 16. december 2011, at British Medical Journal (BMJ) øjeblikkeligt trækker den mobilundersøgelse tilbage, som de publicerede for Kræftens Bekæmpelses i oktober 2011, fordi undersøgelsen er fyldt med alvorlige fejl og der ikke er dækning for konklusionen om at mobiltelefoni ikke øger kræftrisikoen. Dariusz Leszczynskis krav er fremsat i Washington Times. Foreløbigt bakker Lloyd Morgan, direktør i det Amerikanske Hjernekræftregister, op om kravet. http://communities.washingtontimes.com/neighborhood/between-rock-and-hard-place/2011/dec/16/cellphone-epidemiologist-raditiation-danish-cohort/
  • Christoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelse er den 14.2. 2012,  med nordiske kræftstatistikker i hånden*, gået i medierne med et budskab om, at mobilen ikke giver svulster. Rådet for Helbredssikker Telekommunikation mener ikke, at der er videnskabeligt belæg for den påstand og henviser blandt andet til tal fra Sundhedsstyrelsen og det nordiske kræftregister Nordcan, der viser en markant stigning i tilfældene af hjernekræft i Danmark. Læs mere her: Mobilen ikke frikendt for at give svulster

              * Mobile Phone Use and Incidence of Glioma in the Nordic Countries 1979 –2008:
                 Isabelle Deltour, Anssi Auvinen, Maria Feychting, Christoffer Johansen, Lars Klaeboe,
                 Risto Sankila, and Joachim Schüz. 
                 Epidemiology • Volume 23, Number 2, March 2012

I artiklerne herunder kan der læses mere om kritikken af Kræftens Bekæmpelses undersøgelser samt de mange fejlagtige eller yderst diskutable udtalelser Kræftens Bekæmpelse er kommet med i forhold til mobilstråling.

Kræftens Bekæmpelse advarer om andre skadevirkninger

Selv om Kræftens Bekæmpelse gang på gang afviser, at mobilstråling øger risikoen for kræft, så  anerkeder Kræftens Bekæmpelse, at mobilstråling kan forårsage andre helbredsgener og sygdomme.
- Vi  har fundet tegn på, at strålingen kan forårsage neurologiske sygdomme, migræne og svimmelhed, udtaler en forsker fra Kræftens Bekæmpelse.
http://videnskab.dk/krop-sundhed/kraeftforsker-mobil-modstandere-er-i-fo...

Link til undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2632742/pdf/pone.0004389.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19916195

(Obs. Rådet for Helbredssikker Telekommunikation sætter spørgsmålstegn ved validiteten af ovenstående undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse, idet den har samme metodiske svagheder og alvorlige fejl, som andre undersøgelser fra Kræftens Bekæmpelse, der er blevet kraftigt kritiserede af førende eksperter, se fx mere herom i artiklen "Kræftens Bekæmpelse vildleder", som kan doawnloades herunder).

Obs.: Se flere artikler herunder.