ICNIRPs vildledende grænseværdier

De grænseværdier for mobilstråling Danmark følger er fastsat af ICNIRP (The International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), som er en privat organisation, der har tætte forbindelser til teleindustrien. Disse grænseværdier sikrer ikke imod de helbredsgener og sygdomme mobilstråling kan forårsage.

Grænseværdierne blev fastsat af ICNIRP i 1998 på et forfejlet grundlag, idet man kun tog højde for, at begrænse den opvarmning af kroppen, som mikrobølger kan forårsage (mobilstråling er mikrobølger). For mere information om dette, tryk her.
I mange videnskabelige undersøgelser har man fundet sundhedsskadelige og biologisk forstyrrende virkninger ved mobilstråling under - eller langt under - de gældende grænseværdier - og disse forstyrrende virkninger forekommer uden, der er varmeudvikling.
Dette gælder også for de undersøgelser, der var medvirkende til, at WHO i 2011 kategoriserede mobilstråling som muligt kræftfremkaldende.

ICNIRP hævder selv, at de er en uafhængig organisation, men der er en række forhold der peger på, at ICNIRP har tætte forbindelser til teleindustrien. For mere information om dette, tryk her.