Tendentiøs forskning betalt af teleindustrien

Mange kilder dokumenterer, at den der betaler for forskningen i meget stort omfang bestemmer, hvad forskningen skal vise.
Dette gælder også for den forskning, teleindustrien har (med)finansieret, hvor det er blevet undersøgt om mobilstråling har skadevirkninger. Denne forskning har en meget stor tendens til, at der ikke findes skadevirkninger ved mobilstråling. 

I 2005 lavede professor Henry Lai, University of Washington, en opgørelse over 221 undersøgelser af mobilstråling og dna-skader. Opgørelsen viste, at 70 % af den forskning, som var uafhængig af teleindustriens finansiering, påviste beskadigelse af dna. Imens kun 32 % af den teleindustrifinansierede forskning påviste effekter:

Cell phone Research: Compiled by Prof. Henry Lai 1/27/2005
Funding Effect No effect Total
Industry 27 (32%) 57 (68%) 84
Non-industry 96 (70%) 41 (30%) 137
Total 123 (56%) 98 (44%) 22

http://www.microwavenews.com/docs/mwn.7-06.RR.pdf  

Denne opgørelse passer meget godt med det billede, forskellige andre undersøgelser tegner af, hvad der sker med forskning, når den er sponsoreret. Med henvisning til flere internationale undersøgelser siger læge og direktør for Nordisk Cochrane Center, Peter C. Gøtzsche, at det er blevet påvist, at industrien i høj grad bestemmer resultaterne af forskningen, når den er med til at betale. Og han understreger, at manipulationen finder sted i alle faser af forskningsprojekter, lige fra design, vurdering og analysetil, hvad forskerne i sidste ende beslutter, der skal lægges vægt på i konklusionen. http://ing.dk/artikel/75229-industrien-manipulerer-med-offentlig-forskning  

At forskere og eksperter ikke er uvildige bekræftes også af en artikel fra Mediehuset Ingeniøren, hvor man kan læse følgende:
”Det er en myte, at forskerne siger sandheden og hele sandheden, når de udtaler sig og kommer med faglige vurderinger. I en rundspørge til Ingeniørens ekspertpanel Scientariet, der består af 120 førende universitetsforskere og privatansatte eksperter, erkender 54 pct. af de adspurgte, at danske forskeres faglige vurdering påvirkes af deres bidragyderes interesser.” http://ing.dk/artikel/107885-forskere-kunder-styrer-vores-faglige-vurderinger#p250328

En undersøgelse viser også, at forskning der er (med)finansieret af industrien er tendentiøs: http://www.ehponline.org/docs/2006/9149/abstract.html