Telia vildleder om mobilstråling

På Telias hjemmeside kan man finde flere vildledende oplysninger om mobilstråling.

Telia skriver:
"Forskningen omkring stråling har foregået i over 50 år. Den internationale forskerverden er kommet frem til, at der ikke findes nogen videnskabelig grund til at antage, at elektromagnetiske felter har en skadelig virkning på helbredet."  http://telia.dk/omtelia/telia/miljoogansvar/klimaogmiljo/straaling/straa...

Kommentar: Hvad Telia her skriver er forkert. Den internationale forskerverden er ikke kommet frem til, at der ikke findes videnskabelig grund til at antage, at mobilstråling har skadevirkninger på helbredet. Tvært imod er der mange førende forskere og eksperter - et stigende antal -, der mener, at der er grund til at antage, at mobilstråling har skadevirkninger. Et stigende antal internationale organer slår også strålingsalarm. Der findes hundredvis af forskningsresulateter der peger på, at mobilstråling har skadevirkninger.  Der er referencer til mindst 300 anerkendte undersøgelser, dvs. med peer review, der viser skadevirkninger ved mobilstråling (radiofrekvent stråling) på dette link: http://www.powerwatch.org.uk/science/studies.asp ).

Telia skriver:
"ICNIRP, som er ansvarlig for at fastlægge de internationale grænseværdier, reviderer dem kontinuerligt, så de passer til de seneste forskningsresultater." http://telia.dk/omtelia/telia/miljoogansvar/klimaogmiljo/straaling/straa...

Kommentar: Det er forkert at ICNIRP reviderer grænseværdierne, så de passer til de seneste forskningsresultater. ICNIRPS grænseværdier er både forældede og fastsat på et fejlagtigt grundlag. ICNIRP har fastsat sine anbefalede grænseværdier i 1998 ud fra deres egne beregninger af, hvor kraftig stråling der skal til for at kroppen opvarmes. ICNIRPs anbefalede grænseværdier er rettet mod at begrænse den opvarmning af kroppen, som strålingen kan forårsage, men grænseværdierne beskytter ikke imod alle de biologiske skadevirkninger strålingen kan forårsage, som ikke skyldes opvarmning og som også forekommer under ICNIRPs grænseværdier  (se mere om dette under menuen "grænseværdier"). ICNIRPs grænseværdier er altså ikke fastsat ud fra, eller reguleret under hensyntagen til, de seneste hundredvis af forskningsresultater, der viser skadevirkninger ved mobilstråling - under ICNIRPs grænseværdier.

Telia skriver:
"WHO (World Health Organization) konkluderer, at der på nuværende tidspunkt ikke er beviser for, at der er helbredsmæssige farer ved at være udsat for radiobølger over længere tid." http://telia.dk/omtelia/telia/miljoogansvar/klimaogmiljo/straaling/ )

Kommentar: Hvad Telia her undlader at fortælle er, at Verdenssundhedsorganisationen WHO har kategoriseret mobilstråling som muligt kræftfremkaldende. Dermed fremstilles WHOs stillingentagen til sagen på en helt fordrejet måde.
Alt i alt tegner Telia et forkert billede af forskningen i sundhedsrisici ved mobilstråling og et forkert billede af den internationale forskerverdens stillingtagen til sagen, idet et stigende antal forskere slår strålingsalarm - stik imod Telias påstand om, at "den internationale forskerverden" skulle være kommet frem til, at der ikke er grund til at antage, at mobilstråling har skadelige virkninger på helbredet.