Chile går foran ift. mobilmasters stråling

Chile indfører i denne uge en ny restriktiv mobilmastelovgivning. Baggrunden er, at mere og mere forskning peger på, at den radiofrekvente stråling fra mobilmaster kan være sundhedsskadelig. Fx er der rapporter om øgede forekomster af kræft, flere stresshormoner, søvnproblemer og hovedpine.
Den nye mastelov i Chile har følgende elementer:

1) Den tilladte sendestyrke fra mobilmasterne reduceres kraftigt.

2) Teleselskaberne skal så vidt muligt dele mobilmaster (derved fjernes unødvendig stråling, idet masternes antal reduceres).

3) Borgere får indflydelse i forhold til placering af mobilmaster.

4) Der bliver taget hensyn til den devaluering af boliger og områders værdi, der sker, når en mobilmast kommer op. Ejere af ejendomme og lokalområder kan få mulighed for at få økonomisk kompensation fra teleselskaberne - også for eksisterende mobilmaster.

5) Der kan tages beskyttende hensyn, dvs. regulering af mobilmasterne, specielt i forhold til områder, hvor der er mange mobilmaster tæt på boliger, institutioner, børnehaver, skoler og sygehuse.

- Med den nye mastelov er Chile nu blandt de progressive lande i verden, som handler på den sundhedstrussel mobilmasternes stråling udgør. I Indien blev det så sent som i maj måned vedtaget ved lov, at strålingen fra mobilmaster skal reduceres med 90%. Ud over alle de lande, der allerede har taget forholdsregler omkring stråling fra mobilmaster, er andre lande også begyndt at røre på sig, fx Nigeria (se nyhed længere nede på siden).
Der er meget der tyder på, at det begynder at gå hurtigt nu. Spørgsmålet er, hvornår danske politikere og myndigheder begynder at se skriften på væggen?
Danmark er blandt de lande, hvor mobilmasterne står tættest, og vi har verdens højeste grænseværdier for mobilstråling. Samtidig er det fra myndighedernes side blevet forhindret, at der kan tages sundhedshensyn i forhold til placering af mobilmaster. Og borgere har ingen muligheder for at forhindre at en mobilmast bliver opstillet.
At alt dette forekommer i et land, hvor vi ynder at se os selv som fremme i skoen, oplyste og demokratiske, kan undre, siger Thomas Grønborg, talsmand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

Kilde: http://noticias.terra.cl/nacional/entra-en-vigencia-ley-que-regula-insta...

Se mere om andre landes forholdsregler omkring stråling fra trådløs telekommunikation:
http://helbredssikker-telekommunikation.dk/andre-landes-indgreb