Debat: Kræftens Bekæmpelse vildleder om mobiltelefoni

Debatindlæg af Thomas Grønborg, talsmand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, bragt i Kristeligt Dagblad den 26. november 2012.

Den 19. november i Kristeligt Dagblad kommenterede forskningscheferne Jørgen H. Olsen og Christoffer Johansen fra Kræftens Bekæmpelse min kronik ”Sundhedsstyrelsens blinde øje”.*
Her tog de deres mobilforskning i forsvar. De påstod også, at Verdenssundhedsorganisationen WHOs klassificering af, at trådløse teknologiers radiofrekvente stråling er muligt kræftfremkaldende (2B), kun er baseret på én undersøgelse, ”som ikke kunne udelukke mistanken om en gliomrisiko”.

WHOs kræftforskningsinstitut IARC orienterede i The Lancet Oncology, juni 2011, om vurderingerne fra deres indkaldte ekspertgruppe, der ledte frem til kræftadvarslen (2B), vedr. trådløse teknologiers stråling. WHO oplyser her, at kræftadvarslen især er baseret på INTERPHONE-undersøgelsen og svenske undersøgelser, hvor der er fund af øgede forekomster af hjernekræft hos mobilbrugere. Disse  fund kan ikke afvises alene med henvisning til fejlkilder, og en sammenhæng mellem radiofrekvent stråling og gliom er mulig, konkluderede ekspertgruppen.

Om KOHORTE-undersøgelsen fra Kræftens Bekæmpelse skrev WHO, at den rummer mulighed for ”betydelig misklassifikation”.
Den fejlkilde WHO henviser til er, at mobilbrugere i stort tal kan være blevet regnet som ikke-mobilbrugere. I undersøgelsen var det kun mobilbrugere med et privat abonnement, der blev identificerede. Dermed er erhvervsmobilbrugere blevet regnet til den ikke-mobilbrugende del af befolkningen. Det samme er sket med samtlige personer, der er begyndt at bruge mobil efter 1995. Der er således omfattende rod i undersøgelsens data. Alligevel mente Kræftens Bekæmpelse at kunne konkludere, at mobilbrugere ikke har højere risiko for at få hjernekræft.

Sidst i 2011 udsendte Kræftens Bekæmpelse en ny KOHORTE med præcis samme fejl, som WHO kritiserede den forudgående for.
- Undersøgelsen har alvorlige begrænsninger og bidrager ganske simpelt ikke med noget, undtagen forvirring og misforståelser, skrev ph.d. Robert Baan, fra WHO.
Der kom også stærke reaktioner fra en række fremtrædende forskere, fx:
- Der er så alvorlige fejl i undersøgelsen, at resultaterne er ugyldige. Den er designet til, at der ikke skulle findes en kræftrisiko, skrev Lennart Hardell, professor på Klinik for Onkologi ved Örebro Universitetshospital, Sverige.
- Undersøgelse bør øjeblikkeligt trækkes tilbage. Den er fejlagtigt designet, og dens fejlagtige data kan ikke understøtte konklusionen. De leder offentligheden til at tro, at mobilbrug er sikkert, men den påstand er der ikke belæg for i undersøgelsen, skrev professor Dariusz Leszczynski fra den finske strålingssikkerhedsmyndighed STUK.
Både Hardell og Leszczynski var blandt de 30 af verdens førende forskere i WHOs 2011-ekspertgruppe. Kræftens Bekæmpelse var ikke repræsenteret i gruppen.

Hvorfor bruger Kræftens Bekæmpelse gang på gang det helt forfejlede forskningsdesign, som oprindeligt var sponsoreret af TeleDanmark og Sonofon? Hvorfor påstår Kræftens Bekæmpelse, at WHOs kræftadvarsel kun bygger på én undersøgelse, når der var flere? Hvorfor har Kræftens Bekæmpelse, efter WHOs kræftadvarsel, meldt ud, at der kun er en meget lille sandsynlighed for, at radiofrekvent stråling er kræftfremkaldende? Maner det til eftertanke i Kræftens Bekæmpelse, at tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at der i Danmark i perioden 2005-2010 er en stigning i dødelighed pga. hjernekræft på 35% samtidig med, at mobilbrugen er eksploderet forud for stigningen? Vil Kræftens Bekæmpelse udlevere tallene for gliomtilfælde i Danmark, dvs. den form for hjernekræft, som Kræftens Bekæmpelse hævder ikke er i stigning?

_________

* I Kristeligt Dagblads online-avis blev titlen på kronikken ændret til: ”Sundhedsstyrelsen blind for trådløse teknologiers skadelige stråling”.
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/486324:Kronik--Sundhedsstyrelse...

Kræftens Bekæmpelses respons på kronikken fik titlen: ”Kræftens Bekæmpelse: Vores forskning er ikke fyldt med fejl”.
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/487278:Debat--Kraeftens-Bekaemp...

Nærværende debatindlæg kan også læses her:
http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/488191:Debat--Debat--Kraeftens-...
Samt downloades her.

En uddybning af kritikken af mobilforskningen fra Kræftens Bekæmpelse kan læses her.