DR promoverer trådløse el-målere

DR har nu en nyhed om at der skulle være en række fordele ved trådløse elafmålere i danske hjem, dvs. såkaldte smart meters, som konstant (eller med sekunders korte pauser) udsender mikrobølgestråling, når der sendes data til elselskabet.
http://www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Fynogoeerne/2012/03/15/090940.htm

Hvad DR ikke nævner i artiklen er, at mikrobølgebestrålingen fra smart meters kan være sundhedsskadelig, og at der er højlydte protester imod trådløse elafmålere fra borgergrupper, der kalder sig  "Stop Smart Meters".
Sådanne grupper er der blandt andet i skandinavien, USA og Canada.
http://stopsmartmeters.org/ssm-bulletins/

Europarådet anbefaler i øvrigt medlemslandene, herunder Danmark, at de:
- 8.2.4. øger bevidstheden om de potentielle sundhedsrisici ved trådløse telefoner af DECT-typen, baby-alarmer og andet udstyr i hjemmet, der udsender konstant pulserende stråling, hvis det elektriske udstyr er permanent på standby og anbefaler, at man bruger fastnet-ledningstelefoner i hjemmet, eller hvis det ikke er muligt, anbefaler modeller der ikke konstant udsender pulserende stråling.