EMS kan gøre bakterier resistente for antibiotika

En helt fersk undersøgelse lægger sig i slipstrømmen af foruroligende studier, der påviser og/eller sandsynliggør skadevirkninger fra radiofrekvent elektromagnetisk stråling (EMS). Og her taler vi om en mulig årsag til 25.000 dødsfald i EU årligt. Forskeren Taheri har nemlig vist, at strålerne gør bakterier modstandsdygtige overfor antibiotika. Hans forsøg gjaldt Listeria monocytogenes og Escherichia coli - bakterier, der også dræber i Danmark.
Både en mobiltelefon og en router med wifi kunne skabe denne farlige tilstand.

Der er nu internationalt fokus på den store stigning i antal personer,  som ikke kan helbredes med antibiotika. Men endnu uden at inddrage denne sandsynlige  (medvirkende) årsag.

Professor Olle Johansson, Karolinska Institutut, har i årevis ført en kamp for at få indført restriktioner mod den uhæmmede brug af mobiltelefoner og routere mm. Artiklen her er af ham - og på engelsk. Der er link til det foruroligende studie i artiklen. Det er så vidt vides endnu det eneste studie på området.

https://nyadagbladet.se/debatt/bacteria-mobile-phones-wifi-deadly-combin...