ER LANDBRUGET SYNDEREN - NÆPPE ALENE

Journalist Jan Eskildsen har skrevet en samlet fremstilling af diverse informationer omkring temaet de forsvundne fugle - pesticider og/eller stråler.

http://rundtombornholm.net/det-er-landbrugets-skyld-eller-er-det-p349-17...