Hvordan kan ikke-ioniserende stråling skade

Det er en udbredt myte at stråling fra f.eks. trådløs teknologi, som mobiltelefoner, WiFi, mobilmaster o.lign. ikke kan have en negativ effekt på kroppen, fordi at strålingsniveauerne er såkaldt ikke-ioniserende.

I denne artikel forklarer eksperter fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation skadesmekanismerne der kan opstå ved almindelig brug af trådløse teknologier, der udsender radiofrekvent stråling.

Kroppens celler er følsomme overfor elektromagnetisk stråling

Menneske øjet er en utrolig følsom sensor i kroppen, dets opgave er som bekendt at indsamle og registrere lys, som er ikke-ioniserende elektromagnetisk stråling. Øjet er yderst følsomt og kan registrere meget svagt lys, f.eks. fra en meget svag stjerne. Øjet kan opfange en lys intensitet på 8 nano lux, hvilket svarer til en effekt på 17 pW/m2 = 17.10-12 W/m2

På samme måde som øjet, kan vores celler også registrere elektromagnetisk stråling [1].
Alle vores celler har sensorer fordelt over hele celleoverfladen, som er følsomme overfor elektromagnetisk stråling[2][3][4]. Disse sensorer hedder Voltage Gated Calcium Channels (VGCC).
Kanalerne tillader calcium at passere ind i cellen og åbnes med en elektrisk spænding.

Aktivering af kanaler i cellemembranen forstyrrer stofskiftet

VGCC'erne kan blive aktiverede af elektromagnetisk stråling, ved meget lave intensiteter(0.4 mV/m) [6]. Hvis aktiveringen sker, åbner en fysisk kanal op, så calcium strømmer ind i cellen i alt for store mængder. Der er en naturlig koncentrations forskel på calcium udenfor og indenfor i cellen på en faktor 1000 – 10000. På grund af denne store koncentrationsforskel, kan der hurtigt trænge store mængder calcium ind i cellen.

Elektromagnetisk stråling overtager og forstyrer cellens naturlige reguleringsmekanisme og mulighed for selv at bestemme, hvordan den vil regulere sit stofskifte. Det er meget voldsomt for en celle at få åbnet slusen i et længere tidsrum eller gentagne gange. I yderste konsekvens kan det føre til celledød (apoptose). Celler i hjertet, central nerve systemet og hjernen er blandt de celler, som har den højeste koncentration af VGCC'ere. Elektromagnetiske felter (EMF) aktiverer VGCC’er og forårsager — gennem nogle komplicerede processer — Reaktiv Oxidativ Stress (ROS) [2] [3] [4]. En af ROS komponenterne kan være brintoverilte, som affedter (ødelægger) cellemembraner og isoleringen omkring nerver. For højt ROS niveau kan også føre til enkelt og i nogle tilfælde dobbelt-strenget DNA-brud og kan forårsage skader og ændringer i strukturen og funktionen af biomolekyler [5].

Kroppens celler fyldt med “antenner”

Hver VGCC har 4 'antenner' med Ca2+ ioner på, som kan reagere på elektromagnetisk stråling og åbne for 'slusen', hvis alle 4 antenner aktiveres samtidig.
Aktiveringen kan foregå ved pulserende mikrobølger — som afgivet fra f.eks. mobiltelefon eller WiFi — hvis alle 4 antenner rammes samtidig. Antennerne aktiveres ikke af termisk støj, som er tilfældige vibrationer pga. varme, fordi de 4 antenner påvirkes på et tilfældigt tidspunkt og i en tilfældig retning, man siger at der ikke er kohærens i det termiske støj eller polarisation.

En vigtig forskel på naturlig og menneskeskabt stråling

Stråling fra naturlige kilder som Solen er ikke polariseret, og aktiverer derfor ikke cellers VGCC kanaler, uanset om strålingsstyrken er høj. Derfor er påstande om at bekymring for mobilstråling er ligegyldig sammenlignet med Solen, fuldstændigt ugyldige. Stråling fra trådløse teknologier er polariseret, og kan derfor trigge VGCC'erne som beskrevet ovenfor. Fysiske egenskaber gør VGCC’erne ekstremt sensitive idet de kan forstærke EMF ca 7.2 million gange. Biokemiker Dr. Martin Pall forklarer i sin videnskabelige gennemgang, hvordan det er muligt teoretisk og hvilke beviser der findes [2] [3]. Man har vist i 28 forskellige forsøg at ROS kan bremses med medikamenter, de såkaldte VGCC-blockere, og derved bevise at det er det elektromagnetiske felt der triggede VGCC'en, men det stopper også cellerne i at fungere normalt. I BioInitiative rapporten meldes der om neurologiske effekter i 68% af de videnskabelig publikationer for radiofrekvent stråling og i 90% for de lavfrekvente elektromagnetiske felter [7].

Skader selvom man ikke mærker effekten af strålingen

Der findes en matematisk-fysisk model [6], som kan bruges til at beregne ved hvilke niveauer og frekvenser VGCC'erne kan blive aktiverede.
Personer ramt af elektro-hypersensitivitet — EHS — har mindre kapacitet til at regulere og fjerne ROS hurtigt nok og kan mærke konsekvenserne af ROS skaderne. EHS ramte kan alså ikke "mærke" strålingen direkte via nervesystemet, men via skaderne ROS'en forvolder.

Officielle grænseværdier beskytter ikke

Den matematiske-fysiske model viser at VGCC aktivering på celleniveau kan forekomme, ved et så lave niveauer som 0.0004 V/m for bestemte signaltyper / pulseringsmønstre (ELF subkomponenter).
For at sætte det i perspektiv: Den nuværende grænseværdi er 61 V/m, 152500 gange højere (fordi de kun tager højde for direkte opvarmningsskader, dvs. termiske effekter) [10].

Ikke-ioniserende stråling, som fra mobiltelefoner, WiFi o.lign. kan ikke bryde kemiske bindinger direkte, men ROS'en som dannes når VGCC'erne i kroppens celler ufrivilligt aktiveres af strålingspåvirkningen, kan gøre stor skade, som f.eks. på DNA med øget cancerrisiko til følge [5] [8].

Der findes tegn på Reaktivt Oxidativt Stress i 93% af de publicerede videnskabelige rapporter [8].

Her kan ses en liste over ved hvilke strålingsniveauer som biologiske effekter optræder [9].

Referencer og kilder:

[1]: "Electromagnetic fields instantaneously modulate nitric oxide signaling in challenged biological systems" Arthur A.Pilla, 2012
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X12015975 

[2]: Youtube video som forklarer forskningen:
https://www.youtube.com/watch?v=w8ATQF8omdI

[3]: "Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects."
https://www.researchgate.net/publication/242331926_Electromagnetic_field...

[4]: "Wi-Fi is an important threat to human health."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29573716

[5]: "Oxidative stress in electrohypersensitive self-reporting patients: Results of a prospektive in vivo investigation with comprehensive molecular analysis"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30015864

[6]: "Polarization: A Key Difference between Man-made and Natural Electromagnetic Fields, in regard to Biological Activity"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4601073/

[7]: "BioInitative report 2012 - EVIDENCE FOR EFFECTS ON NEUROLOGY AND BEHAVIOR" (se afsnit 9 for neurologiske effekter)
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/sec09_2012_E...

[8]: "Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. " Yakymenko et al. 2015.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230/

[9]: http://www.bioinitiative.org/rf-color-charts/

[10]: "ICNIRP GUIDELINES FOR LIMITING EXPOSURE TO TIME‐VARYING ELECTRIC , MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS (UP TO 300 GHz)" 1998.
https://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPemfgdl.pdf
Se tabel 7.

Oprettet: 2018.10.11. TG & HE
Opdateret: 2018.10.12