INITIATIV MOD SMARTMETRE

Det er vel efterhånden en kendt sag ,at en del danskere ikke kan tåle de fleste af de trådløse fjernaflæste el-målere, der opsættes overalt i landet. Det er endnu vanskeligt at slippe for dem, modsat i Norge, hvor det trods alt er blevet muligt.

EHS-Foreningen, der primært tager sig af de el-overfølsommes forhold, men også kan have væsentlige opslag og informationer generelt, har taget dette initiativ:

http://www.ehsf.dk/aktuelt-smartmeter.htm