International aktionsdag mod skadelig bestråling

En sammenslutning af organisationer verden over holder for første gang en international aktionsdag mod skadelig radiofrekvent stråling fra mobiltelefoner, mobilmaster, trådløst internet etc.
Initiativet hedder EMR Action Day (EMR står for electromagnetic radiation) og løber af stablen den 21. april 2012, dvs. dagen før Earth Day 2012.
EMR Action Day’s formål er, at medvirke til en reduktion af skadelige bestrålinger, dvs. skabelse af et sundere miljø for mennesker, dyr og naturen.

Mere information om EMR Action Day kan findes her: http://www.emractionday.org/

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation vil oplyse om eventuelle danske EMR Action Day-arrangementer, hvis vi bliver bekendte med sådanne.