Italiensk parliament stemmer om at blokere for 5G

Italienske Senat

Den 7. oktober kan Deputeretkammeret forpligte regeringen til at stoppe 5G. "En bevægelse støttet af millioner af borgere og videnskabelige beviser". I mellemtiden beder parlamentarikerne i Malta og Cypern indtrængende om sundhedsundersøgelser.
Skrevet af Maurizio Mertucci (initiativtager til europæisk stop 5G alliance)

Den 7. oktober 2019 vil en gruppe af det italienske parlament stemme om at forpligte regeringen til at stoppe 5G, samt diskutere Stop 5G-forslag, der blev forelagt af den ærede Sara Cunial (blandet gruppe) sammen med repræsentanterne Veronica Giannone, Gloria Vizzini, Silvia Benedetti og Manfred Schullian.

Stop 5G bevægelsen i Parlamentet

”En meget vigtig tekst, hvor regeringen forpligter sig til

 • at tage initiativer til at suspendere enhver form for teknologisk eksperimentering med 5G i italienske byer - angiver Sara Cunial - indtil fremskaffelsen af tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til at bedømme dens uskadelighed;
 • at opretholde de nuværende elektromagnetiske eksponerings grænse og tærskelværdier, som fastsat i italiensk lovgivning. (Italien's grænseværdier er 10,000 gange lavere end de fleste andre Europæiske lande, herunder Danmark);
 • at tage initiativer til at minimere sundhedsrisikoen;
 • at tage initiativer til at supplere de auktionskontrakter, der skal fastsættes og / eller allerede er fastsat med branchen, der fik tildelt de nye 5G-bånd ved at indsætte en klausul om et økonomisk bidrag med kompensationsformål for enhver skade forårsaget på befolkningens helbred;
 • at fremme en undersøgelse af de biologiske virkninger af 4G og 5G radiofrekvenser hos et uafhængigt organ, der er fri for interessekonflikter med industrien;
 • at tage initiativer til oprettelse af en permanent overvågningskommission, uafhængig og fri for interessekonflikter, til overvågning af virkningerne af elektromagnetiske felter;
 • at fremme teknologiforskning efter sikrere, mindre farlige trådløse teknologier og alternativer såsom ledninger og andre;
 • at fungere som promotor, inden for EU for en omfattende gennemgang af alt europæisk lovgivning om beskyttelse af folkesundhed mod ikke-ioniserende stråling inspireret af anbefalingerne fra '(ICNIRP) Den Internationale Kommission for Beskyttelse mod Ikke-Ioniserende Stråling', som er i åbenbar interessekonflikt på grund af beviselige forbindelser til telekommunikationslobbyer.

Dette er et forslag, der støttes af millioner af italienere, videnskabelige beviser og udtalelsen fra autoritative nationale og internationale eksperter i tråd med det arbejde, der udføres af andre forskellige stater og administrationer. En bevægelse, der endelig vil afslutte en nådeløs side i vores republik, der har set vores rettigheder - sundhed og miljø - undermineret for at tilfredsstille økonomiske interesser og trang til magt og kontrol over emner lysår væk fra det italienske folk. Vi har tillid til, at afstemningen i salen bliver enstemmig, og at forsigtighedsprincippet, borgernes rettigheder og vores forfatning endelig får prioritet. "

Maurizio Martucci and Disconnect day

Moratorias godkendt i Europa

Et moratium er et midlertidigt forbud mod en aktivitet. I mellemtiden, efter godkendelsen af ​​moratoriet i Belgien (Bruxelles-regionen) og i de schweiziske kantoner, afvisningen i Spanien, Startskudet for den første Østrigske kommission for videnskabelig forskning, er det nu blevet Cyperns og Maltas tur.

Cyperniske parlamentsmedlemmer opfordrer til en undersøgelse af sundhedsrisici, før de godkender 5G : "Lovgivere har anmodet om en uafhængig undersøgelse af de potentielle sundhedsrisici ved 5G, før mobilnetværksteknologien er fuldt implementeret. Spørgsmålet blev drøftet under et fælles møde i husets sundheds- og miljøudvalg, hvor også var til stede lokale akademikere og videnskabsfolk ".

Malta har den offentlige sundhedsmyndighed istedet udsendt en advarsel: 5G er en "uklar fare". Flere sundhedsundersøgelser er nødvendige, før Malta introducerer 5G-teknologi, advarede lederen for folkesundhed.

Stop 5G forslaget i Parlamentet den 7. oktober

 • Afbryd eksperimenteringen i de forskellige kommuner i afventning af videnskabelig dokumentation.
 • Elektromagnetisk stråling: Forøg ikke de nuværende lovlige grænserværdier.
 • Vedtagelse af foranstaltninger til reduktion af sundhedsrisikoen.
 • Erstatning for skade, der er forårsaget af telekommunikationsvirksomheder.
 • Fremme en uafhængig undersøgelse af de biologiske effekter af 4G og 5G radiofrekvenser.
 • Permanent Overvågningskommission.
 • Fremme forskning i mere sikre teknologier alternativ til trådløs
 • Gennemgang af europæisk lovgivning om beskyttelse mod ikke-ioniserende stråling

Europa parlamentet: Maurizio Martucci i Brussel

Maurizio Martucci at conferenceDen 1. oktober ved Europa-Parlamentet i Bruxelles (Belgien) blev der afholdt et vigtig internationalt arangement til fremme af forsigtighedsprincippet arrangeret af gruppen af ​​europæiske grønne med titlen "5G, Risks for health and the precautionary principle: A new logic". Foredragsholdere inkluderer Maurizio Martucci, journalist og samarbejdspartner ved L'Ortica, kurator for efterforskningskolonnen "Den usynlige fjende", men frem for alt national talsmand for den italienske allianza Stop 5 og promotor for Den Europæiske Stop 5G Alliance. Arrangementet blev promoveret af Philippe Lamberts af MEP'erne Michele Rivasi og Klaus Buchner med ekstraordinær deltagelse af topverdenseksperter som Martin Pall (USA) og Marc Arazi (Frankrig).

"Ifølge Europa-Kommissionen - siger et notat frigivet af Bruxelles - kan forsigtighedsprincippet påberåbes, når et fænomen, et produkt eller en proces kan have en farlig virkning, identificeret ved en videnskabelig og objektiv evaluering, hvis denne vurdering ikke tillader at bestemme risikoen med tilstrækkelig sikkerhed. I de seneste årtier er der blevet samlet rigelige videnskabelige publikationer om virkningerne af ikke-termiske elektromagnetiske felter. "

Exponerings skader 5G i henhold til Prof. Pall

Martin Pall Washington State UniversityUnder den biologiske skade, der er forårsaget af eksponering for 5G-frekvenser ifølge undersøgelserne af Martin Pall, en af ​​de mest berømte forskere i verden af ​​de biologiske effekter af radiofrekvenser, emeritus professor i biokemi og medicinske videnskaber, ved Washington State University, 5G forårsager 8 signifikante skader på menneskers sundhed.

 • DNA-celleskade - brud på enkelt DNA-streng
 • brud på det dobbelte filament, oxidation af DNA-baserne
 • fald i mandlig og kvindelig fertilitet, stigning i spontane aborter
 • sænkning af hormoner såsom østrogen, progesteron og testosteron,
 • lav libido
 • neurologisk og neuropsychiatrisk skade
 • apoptose og celledød
 • oxidativ stress og øgede frie radikaler (ansvarlig for de fleste kroniske sygdomme)
 • hormonelle effekter
 • stigning i intracellulært calcium
 • kræftfremkaldende virkning på hjernen, på spytkirtlerne(f.eks bugspytkirtlen), på høre nerven

Marc Arazi: "Mobiltelefoner og exponering af forbrugere"

Marc AraziMarc Arazi, medicinsk forsker, præsident for den franske NGO Phonegate Alert: ”Jeg tror, ​​vi kan sige, at forbrugere er blevet bedraget af mobiltelefonproducenterne. Da de markedsførte telefoner, vidste de utrivltsomt at de exponerer tusinder af brugere over hele verden på en ekstremt kritisk, akut og kronisk måde”. På dette link er resultaterne af de analyser, der er foretaget af NGO'en:
https://bit.ly/2DZaYCn

 

 

 

 

Artiklen er en oversættelse af denne artikel: https://www.orticaweb.it/il-parlamento-italiano-vota-per-bloccare-il-5g/