MANGE AKTIVITETER DEN 12. APRIL

Så er der nyt om de øvrige aktiviteter i forbindelse med høringen i Sundheds- og Ældreudvalget den 12. april kl 14. Modtaget af EHS-Foreningen.

 Mellem kl. 8.30-9.30: Opstart kl. 8.30 ved Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København
Vi afleverer underskriftindsamling ”Imod mikrobølgebestråling af befolkningen” https://www.skrivunder.net/imod_mikrobolgebestraling_af_bef… til Sundhedsstyrelsens Direktør Søren Brostrøm og Enhedschef for Strålebeskyttelse Mette Øhlenschlæger.

Dernæst går vi til Sundheds og Ældreministeriet for at aflevere underskrifterne fra underskriftindsamlingen til Sundheds- og Ældreminister Ellen Trane Nørby.

Formål: Et stigende antal borgere i Danmark mærker på egen krop, hvordan stråling fra trådløs teknologi påvirker helbredet. Sundhedsstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeren anerkender ikke sammenhæng mellem den massive anvendelse af trådløs teknologi og helbredspåvirkninger. Ligeledes er formålet at påpege, at den aktuelle høring er vigtig at tage alvorlig, og at der er stor bevågenhed på høringen.

kl. 10-12: Nørreport Station. Måling af strålingsniveau med udstyr, som har lydeffekt og stor synlig antenne samt uddeling af flyers samt en eller anden form for happening, som er under udarbejdelse.

Formål: At formidle om strålingsproblematikken generelt til forbipasserende, og at vi alle færdes i et mikrobølgehav i det offentlige rum, samt når vi f.eks. benytter offentlig transport. Ligeledes at gøre opmærksom på den aktuelle høring.

Kl. 12-13.30: Vi stiller os foran Christiansborg på fortovet ved Rigsarkivet.

Formål: At gøre opmærksom på, at det aktuelle strålingsniveau i vort samfund, både private og offentlige steder er langt over grænsen for hvad biologiske organismer kan tåle – både mennesket, dyr og planter påvirkes negativt - viser anerkendt forskning. Grænseværdien skal nødvendigvis sænkes. Uddeling af foldere/flyers til forbipasserende, samt at gøre opmærksom på den aktuelle høring.

kl. 14-16.00: Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg med Liselott Blixt (DF) i spidsen afholder høring på Christiansborg. Høringens overskrift er:” Høring om stråling fra mobiltelefoni, trådløse netværk og anden ikke-ioniserende stråling” og foregår i lokale 1-133 http://www.ft.dk/udv…/udvalgene/…/kalender/33696/hoering.htm

Kl.18-20: Foredrag mm. i lokale tæt på Christiansborg. Ikke færdig planlagt endnu.

Følg gerne løbende med på FB og på foreningens hjemmeside. Der kan opstå ændringer i tidsplanen af forskellige årsager.

Da vi er i besiddelse af et begrænset antal t-shirts med teksten "Begræns Bestrålingen af Befolkningen", vil det hjælpe på vores koordinering, hvis alle, som ønsker at deltage, skriver en mail til mig og fortæller, hvornår I vil/kan deltage, og om I er interesseret i at købe eller låne en t-shirt. Den koster 125,- kr. Skriv til schriver.ehs@gmail.com