Massiv mikrobølgebestråling på Roskilde Festival

I disse dage er ca. 130.000 mennesker samlet på Roskilde Festivallen og de er flittige brugere af mobiltelefoner og smartphones. Mange mobilopkald og et højt dataforbrug har tidligere år lagt mobilnettet ned omkring Roskilde Festivallen. I år har teleselskaber derfor opsat ekstra mobilmaster på området, for at undgå nedbrud. Et af teleselskaberne har til lejligheden opstillet 3 ekstra mobilmaster, således at selskabet dækker området med i alt 6 mobilmaster. http://www.bt.dk/bttv/clip/44/23974

Oplysninger fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation
På Roskilde Festival vil man blive massivt bestrålet med mikrobølger fra de mange mobiltelefoner og smartphones, der er samlet på et forholdvist lille område. Apparaterne udsender nemlig mikrobølger, når man bruger dem aktivt og de sender signaler. Men der udsendes også mikrobølger, når mobilen eller smartphonen ikke bruges aktivt, idet apparaterne automatisk opdaterer kontakten til mobilmasterne med jævne mellemrum. Mikrobølgestrålingen fra mobiler og smartphones er kraftigst tæt på apparaterne og aftager hurtigt på afstand. Som festivalgæst vil man således blive mest bestrålet af sin egen mobil og de mobiler, der er lige i nærheden af én.

Ud over disse eksponeringer udsættes festivalgæsterne for konstant og forholdsvis kraftig bestråling med mikrobølger fra alle mobilmasterne på festivalområdet og de omkringliggende mobilmaster, der hele tiden sender ind i festivalområdet. Og festivalgæsterne vil blive massivt eksponeret, fordi de opholder sig tæt på mobilmasterne. Strålingen er typisk stærkest i en afstand af 100-300 meter fra mobilmaster (alt efter hvordan de er indstillet). Hertil kommer, at festivalgæsterne hele tiden er i fri luft eller i telt, hvorved de vil få den fulde eksponering, idet de ikke er omgivet af mure og bygningsmaterialer, som i et vist omfang ellers i mange tilfælde ville svække bestrålingen til en vis grad.

Omfattende forskning og uafhængige eksperter peger på, at mikrobølgestråling fra mobiltelefoner og mobilmaster kan medføre en række gener og skadevirkninger, som fx søvnproblemer, hovedpine, koncentrationsbesvær, stress, irritabilitet, svækket immunforsvar, hjerterytmeforstyrrelser, celle- og DNA-skader samt kræft.