Mere hovedpine blandt mobilbrugere

Et nyt meta-studie ud i sammenhæng mellem brug af mobiltelefon og hovedpine er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Nature.

Studiet viser en 38% øget risiko for hovedpine blandt personer der bruger mobiltelefon, sammenlignet med ikke-brugere.

Forskerne analyserede 7 undersøgelser fra Europa og Asien ud i hovedpine og mobiltelefoni med en samlet forsøgspopulation på 21505 personer. Undersøgelserne blev i analysen tildelt "vægt" efter deres videnskabelige kvalitet og styrke.

Analyse af samtalevarighed- og hyppighed

Forsøgspopulationen blev inddelt i 3 grupper, afhængigt af typisk daglig samtalevarighed: under 2 minutter, 2 – 15 min. og over 15 min.

Analysen viser en klart øget risiko for hovedpine i 2 – 15 og over 15 min. grupperne sammenlignet med under 2 min. gruppen.

Vedr. samtalehyppighed viser analysen også at risikoen for hovedpine øges signifikant i takt med antal daglige mobiltelefonsamtaler.

Wi-Fi i skoleklasser giver lignende strålingsniveau som en mobilsamtale

Målinger foretaget af Rådets medlem og rådgiver, Kim Horsevad, viser at strålingsniveauet i en Dansk skoleklasse med 28 elevers computere online via Wi-Fi, samt tilhørende router, giver en fuldkrops eksponering svarende til en mobilsamtale i en iPhone.

Disse målinger er publiceret i Kim Horsevads bog "Kortlægning af bioreaktivitet ved mikrobølger i nontermiske intensiteter" (se under ref. og kilder).

Mulige årsagsvirkninger diskutteres

Forskerne giver bud på mulige fysiske årsager til den øgede hovedepine ved brug af mobiltelefon og derved udsættelse for pulsmoduleret mikrobølgestråling.

Disse mulige årsagsmekanismer er med udgangspunkt i den tilgængelige videnskab og tæller bl.a.:

  • at blod-hjerne barrieren nedbrydes
    (denne barriere er et filter, der har til formål at hindre giftstoffer at passere fra blodbanen og ind i hjernevævet)
     
  • at dopamin-opiat systemet i hjernen påvirkes
    (dopamin er belønnings-stoffet i hjernen og der er evidens for at udsættelse for mobilstråling kan øge sensitiviteten af dopamin-receptorer, med abstinens-agtig hovedpine til følge)
     

 

Referencer og kilder:

Mobile Phone Use and The Risk of Headache: A Systematic Review and Meta-analysis of Cross-sectional Studies
Wang et al., Nature Scientific Reports 7, Article number: 12595 (2017)

https://www.nature.com/articles/s41598-017-12802-9

"Kortlægning af bioreaktivitet ved mikrobølgestråling i non-termiske intensiteter" (side 135)
Kim Horsevad, 2015.

http://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/Kortl...
https://www.saxo.com/dk/kortlaegning-af-bioreaktivitet-ved-mikroboelger-...

 

Oprettet: 2017-10-13. H.E.