Mikrobølger bruges i trådløs telekommunikation - og som våben

Mange myndigheder og dele af forskningsmiljøet verden over benægter, at mikrobølger fra trådløs telekommunkation kan være skadelige. Men i de seneste ca. 60 år har man i militære kredse benyttet mikrobølger som våben. Blandt andet har russerne bestrålet den amerikanske ambassade med mikrobølger i 1950'erne, hvilket siges at have medført både sygdom og død blandt folkene på ambassaden.

For nylig har Ruslands præsident Vladimir Putin offentligt tilkendegivet, at han ser store perspektiver i brugen af mikrobølgevåben, som blandt andet kan bruges til at beskadige nervesystemet og de indre organers funktion, og kontrollere folks adfærd. Læs mere her: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2123415/Putin-targets-foes-zombi...

Et andet historisk eksempel på brug af mikrobølgevåben fandt sted ved militærbasen Greenham Common i England. I 1982 slog en fredsbevægelse lejr uden for basen. Deltagere i lejren blev på et tidspunkt dårlige og derfor fik man lavet målinger af strålingen i området. Det viste sig, at de blev bestrålet med mikrobølger på frekvenser mellem 800 - 900 Mhz. (Dette oplyses af elektronikingeniør Alasdair Philips - som var en af dem, der foretog målinger - ca. to minutter inde i en video, klik her).
Frekvenserne 800 - 900 Mhz bruges i dag til trådløs telekommunikation, blandt andet til mobiltelefoni, dvs. 2G  eller GSM. Man påbegyndte udviklingen af GSM i 1982, men det blev først introduceret på markedet i 1991.

Mere information
Barrie Trower, som er en tidligere britisk efterretningsagent og ekspert i mikrobølgevåben, fortæller om mikrobølgers skadelige virkninger i denne video: http://www.youtube.com/watch?v=gQANlSd0d4s

En demonstration af et kraftigt mikrobølgevåben kan ses i denne video:

(I eksemplerne i videoen bruges meget høje frekvenser, som er karakteriserede ved at mikrobølgerne ikke trænger ret langt ind i kroppen, men kan brænde i huden).