Mobilstråling forårsager kræft - ny analyse

Pressemeddelelse 2013-10-30 fra Strålskyddstiftelsen i Sverige.

Ifølge en ny analyse fra forskerholdet på Örebro Universitetssjukhus, ledet af kræftlæge og professor Lennart Hardell, kan mobilstråling nu anses som "kræftfremkaldende for mennesker".

Nye undersøgelser viser, at strålingen kan forårsage kræft, og at hjernetumorer er stigende i nogle lande. Offentligheden bør underrettes både hurtigt og fyldestgørende om risikoen.

https://lennarthardell.wordpress.com/2013/10/29/hills-kriterier-for-utva...

Det svenske forskerhold offentliggjorde så sent som for en måned siden, nye resultater som viser en klar dosis-respons sammenhæng mellem brug af mobiltelefon og risiko for ondartet hjernesvulst, i det videnskabelige tidsskrift International Journal of Oncology.
Brug af mobiltelefon eller trådløs telefon i mere end 2376 timer sammenlagt, medfører markant øget risiko (3 gange stigning), men risikoen begynder at stige allerede ved et samlet forbrug på ca. 1000 timer.
I den nye analyse viser Hardellgruppen at forskningen i dag lever op til de kriterier, der skal være opfyldt, for at en faktor kan anses for at forårsage kræft eller andre sygdomme, med Bradford Hill kriterierne:

https://en.wikipedia.org/wiki/Bradford_Hill_criteria

Størstedelen af forskningen som har undesøgt risikoen for hjernesvulst på grund af mobiltelefoni viser entydigt, at risikoen stiger, jo mere mobiltelefonen bruges.
Den eneste undtagelse er en stor dansk undersøgelse som ikke viste disse risici, fordi undersøgelsens design ikke inkluderede de mest aktive (dvs. ”tungeste”) 200.000 erhvervsbrugere, plus alle de som begyndte at bruge mobiltelefon efter 1995. Denne undersøgelse blev finansieret af teleindustrien.
Forskningen viser at risikoen for kræft hovedsageligt er lokaliseret i det område af hjernen som er mest eksponeret, hvilket både er påvist af Hardell-gruppen og i det WHO studie, kaldet Interphone, som blev rapporteret i årene 2010-2011.
Hardell-gruppens egen undersøgelse viser også, at de som bruger mobiltelefon i bilen med ekstern antenne, som beskytter brugeren mod stråling, ikke er i øget risiko for hjernesvulst. Det styrker billedet af at stråling forårsager hjernesvulster blandt brugere med størst eksponering.

Internationale forskere har også vist på celleplan, hvordan stråling kan forårsage tumorer. Laboratorieforsøg viser, at stråling forårsager dannelse af frie radikaler og DNA-skader.
Forekomst af hjernetumorer er stigende i nogle lande, såsom Danmark og Storbritannien. Et studie som undersøgte sammenhængen mellem miljøfaktorer og forekomsten af hjernesvulster i 165 lande konkluderede for nyligt, at den eneste miljømæssige faktor, som kan forklare stigning i forekomsten af hjernetumorer, er indførelsen af mobiltelefoner.

De tilladte grænseværdier bør reduceres øjeblikkeligt og radikalt for at beskytte befolkningen mod de helbredsskadelige virkninger af stråling.
De nuværende grænseværdier beskytter kun mod virkningerne af kortvarig eksponering (dvs. i 6 minutter), men giver ingen beskyttelse mod eksempelvis kræft.

Politikere og beslutningstagere bør straks gennemføre anbefalingerne fra Europarådets resolution 1815; Anbefalinger som opfordrer medlemslandene til at sænke grænseværdierne samt til at træffe alle rimelige foranstaltninger som kan reducere befolkningens udsættelse for elektromagnetisk stråling, især stråling fra mobiltelefoner og især børn og unges eksponering, fordi de har større risiko for tumorer i hjernen.

Desuden bør følgende foranstaltninger indføres så hurtigt som muligt :

  1. Forbud mod al teknologi som udsender højfrekvent stråling, for eksempel mobiltelefoner , WiFi, samt trådløst tilsluttede computere i skoler , børnehaver, på hospitaler og plejehjem.
  2. Skriftlige advarsler på mobiltelefoner og al den teknologi som udsender højfrekvent stråling, samt forbud mod reklamer for mobiltelefoner rettet mod børn og unge under 16 år.
  3. Omfattende informationskampagner for at informere befolkningen om de sundhedsmæssige risici ved trådløs teknologi.

 

Pressekontakt

Mona Nilsson, vice ordførende, Strålskyddsstiftelsen
Telefon: 08-560 516 02
E-mail: mona@stralskyddsstiftelsen.se

Strålskyddsstiftelsen er en insamlingsstiftelse som arbejder for at mennesker og miljø beskyttes mod skadelig elektromagnetisk stråling gennem oplysning om risici og anbefalinger. Stiftelsen arbejder for skærpet lovgivning, stærk forbrugerbeskyttelse samt støtte til de som allerede er skadet. www.stralskyddsstiftelsen.se

Referencer

Hardell, Carlberg: Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating strengths of evidence of the risk for brain tumors associated with use of mobile and cordless phones; Rev Environ Health 2013; aop

Hardell, Carlberg, Söderqvist, Mild: Case control study of the association between malignant brain tumours diagnosed between 2007 and 2009 and mobile and cordless phone use:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24064953;
http://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2111

Europarådet resolution 1815
http://stralskyddsstiftelsen.se/op/sites/default/files/pub/viktiga-dokum...

Interphone 2010 hjernetumorer
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20483835

Interphone 2011, risiko for hjernetumor i det mest eksponerede område: Cardis et al.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21659469

IARC kræftklassificering af mobilstråling (radiofrekvente felter) 2011
http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS1470-2045%2811%2970...

de Vocht et al.: Environmental risk factors for the brain and nervous system: The use of ecological data to generate hypothesis
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23343858

Italiens højesterets afgørelse oktober 2012
http://www.reuters.com/article/2012/10/19/italy-phones-idUSL5E8LJFFW2012...

Dansk cancerstatistik 2011
http://www.ssi.dk/Sundhedsdataogit/Registre/~/media/Indhold/DK%20-%20dan...

 

Link til original artikel:
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/op/pressmeddelande/mobilstralning-or...

Oversat til dansk af Helle Heiberg.