NU DANSK UNDERSKRIFTSINDSAMLING MOD MIKROBØLGEBESTRÅLING

SIDSTE: Læs tilføjelse.

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, EHS Foreningen og May Day har i samarbejde udarbejdet: ’Underskriftindsamlingen imod mikrobølgebestråling af befolkningen’.

Målet er at samle så mange underskrifter sammen ,, at vi med disse underskrifter kan anmode vore ansvarlige politikere, myndigheder og udvalg om at handle nu.

Vi vil overrække underskrifterne til Sundheds- og Ældreministeren efter folketingets sommerferie 1. oktober, med så meget medie- og pressedækning som muligt

I løbet af sommeren planlægges der forskellige aktiviteter for at  indsamle underskrifter forskellige steder i landet.

Der er  brug for frivillige til at hjælpe med til at indsamle underskrifter. Alle kan være med.
Kontakt Pernille Schriver på schriver.ehs@gmail.com for nærmere info.

TILFØJELSE fra Pernille Schriver, 28. september:
Underskrifterne fra indsamlingen afleveres til Sundhedsministeren på tirsdag d. 4. okt. ved Folketingets åbning.
Vi har 5 min. taletid på talerstolen udenfor Christiansborg kl. ca. 15.40.
Mød gerne talstærkt op og støt op om en vigtig sag.
Del gerne linket endnu engang, så vi kan få de sidste underskrifter med :)
Vel mødt i København d. 4. okt.

Din underskrift er vigtig. Se link nederst. Tryk "Skriv under" i øverste venstre hjørne. 

http://www.skrivunder.net/imod_mikrobolgebestraling_af_befolkningen