Nyt materiale om mobilmaster fra Rådet

Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har udfærdiget et nyt informationsmateriale om sundhedsrisici ved den radiofrekvente stråling mobilmaster udsender.

Materialet på to A4-sider kan direkte downloades her (opdateret version den 10.10.2012):

Materialet er også at finde på menuen for de informationsmaterialer Rådet har udfærdiget.