PESTICIDER KAN VÆRE DRAMATISK FORKERT FOKUS

Først slog tyskere alarm. Insektmassen er reduceret med 80 procent over en årrække. I dagens artikel bag Politikens betalingsmur er det franskmænd, der slår alarm om drastisk fald i antal fugle. Og de fleste mennesker har kunnet konstatere det ved selvsyn. Men det kan vise sig katastrofalt, at der kun lægges vægt på pesticider, som årsagen til det dramatiske fald. Der er mange studier, der viser, at især insekter ikke kan tåle den stærkt stigende eksponering for diverse stråling i luften .Og en amerikansk botaniker har sendt en skræmmende rapport til Unesco om emnet (tilføjet 24./3.) Landbrugets brug af pesticider er jo ikke steget så markant de seneste år - det er derimod mængden af radiofrekvent elektromagnetisk stråling fra flere og flere mobilmaster med flere og stærkere sendere, mobiltelefoner, smartmetre, mere og mere wifi flere og flere steder m.m. men også fra kommunikationssatelitter o.lign. Læg dertil, at det ser ud til, at jorden flere steder har alt for stærke elektromagnetiske felter, som også kan påvirke bestanden. Mere om dette senere. 
Det kræver tilsyneladende et paradigmeskifte, før den trådløse teknologi også på dette område inddrages som mulig, ja sandsynlig årsag.

Første link er til artikel i Politiken. Andet link er tidligere opslag om tyskernes opdagelser og med link til links til studier. Tredje link er også et genopslag - om at trådløs teknologi  er et af årets fokuspunkter blandt internationale miljøforskere. Fjerde link: rapporten til Unesco.

https://politiken.dk/viden/Viden/art6392168/Populationen-af-fugle-skrump...

http://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/insekterne-er-truet-a...

https://einarflydal.com/2017/12/29/2018-tradlosteknologi-er-blant-miljo-...

https://ehtrust.org/botanist-report-links-increasing-amounts-of-electrom...