Rådet for Helbredssikker Telekommunikation har efter invitation holdt et oplæg i BFE, Branchen ForbrugerElektronik, miljø- og energiudvalget

Oplæggets indhold var: Sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling samt løsninger og forretningsmuligheder.
Repræsentanterne for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation oplevede det afholdte møde, som både spændende og konstruktivt.
Rådets oplæg kan læses her: Oplæg til BFE.pdf