Rådet for Helbredssikker Telekommunikation i MetroXpress

I dagens udgave af MetroXpress er der en artikel om at mobilnettet nu udbygges kraftigt.
Rådet for Helbredssikker Telekommunikation er citeret for, at en udbygning sundhedsmæssigt set er uforsvarlig.
Artiklen kan læses her: http://www.metroxpress.dk/nyheder/tusinder-af-nye-mobilmaster-pa-vej

Obs. der er et fejlcitat i artiklen: "Grænseværdien for stråling bør sættes ned, og antenner bør forbydes på skoler og i daginstitutioner og bebyggede områder,« mener Thomas Grønborg."
Der skulle have stået tæt bebyggede områder.
I den trykte udgave af artiklen er Thomas Grønborg også fejlciteret, idet han citeres for at sige, at  WHO har konkluderet at brug af mobiltelefoner er muligt kræftfremkaldende.
Det han sagde var imidlertid, at WHOs advarsel også gælder mobilmasters stråling, hvilket er rettet i netudgaven af artiklen.

Se i øvrigt Rådets anbefalinger vedr. forsigtighedsprincippet og mobilstråling her:
http://helbredssikker-telekommunikation.dk/opfordringer-til-politiske-in...