Restriktioner for mobilmaster i Nigeria

På grund af rapporterede sundhedsfarer ved strålingen fra mobilmaster, blandt andet kræft, ønsker politikere i Nigerias parlament, at der indføres restriktioner i forhold til  master. Specielt ønskes bestrålingen af befolkningen nedbragt ved at reducere antallet af mobilmaster i bebyggede områder.

Læs historien her: http://dailytimes.com.ng/article/reps-clamp-down-location-telecom-masts