Rusland fraråder brug af trådløst internet i børnehaver og skoler

Ruslands øverste strålingsmyndighed anbefaler nu, at brug af trådløst internet (WiFi) i børnehaver og skoler af sundhedshensyn bør undgås. Danmark bør følge Ruslands eksempel, mener Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

Den 19. juni 2012 udsendte Ruslands strålingsmyndighed en anbefaling om, at børn i børnehaver og skoler af hensyn til deres sundhed bør skånes for radiofrekvent stråling fra trådløst internet, dvs. den stråling, der udsendes fra computere med trådløs funktion og trådløse internetroutere samt trådløst bredbånd.
   Professor Yury G. Grigoriev, som er formand for Det Russiske Nationale Udvalg for Ikke-ioniserende Strålingsbeskyttelse, lægger i anbefalingen vægt på, at børn i dag eksponeres meget mere for radiofrekvent stråling, end der oprindeligt er taget højde for i de strålehygiejniske anbefalinger. Børn er blandt de mest flittige brugere af mobiltelefon, samtidig med at de også bestråles konstant af mobilmaster.

Bestrålingerne af børn er problematisk, fordi børn er særligt modtagelige overfor ugunstige miljømæssige faktorer, oplyser Yury G. Grigoriev med henvisning til Verdenssundheds-organisationen WHO. Og strålingen fra WiFi er en ekstra byrde for børns hjerne, som ikke er færdigudviklet.

Ruslands strålingsmyndighed skriver i sin nye anbefaling, at den finder det nødvendigt:

1. at Ministeriet for Sundhed og andre organisationer, der er ansvarlig for befolkningens sikkerhed (herunder børns sikkerhed), bør være opmærksomme på en regulering af brug af WiFi i børnehaver og skoler, herunder styrkelse af den sundhedsfaglige kontrol med brugen af WiFi og udvikling af passende regulerende retningslinjer.

2. at anbefale brugen af kablede netværk i skoler og uddannelsesinstitutioner, snarere end
et netværk, der består af trådløse bredbåndstjenester, herunder WiFi.

Rusland har i øvrigt en lang tradition for at forske i sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling, og der er før udsendt advarsler og anbefalinger. I 2011 gik den russiske strålingsmyndighed ud og sagde, at børn og teenagere er mere sårbare end voksne overfor skadevirkninger fra mobilstråling, og at deres brug af mobiltelefon bør begrænses. I 2008 blev det frarådet, at børn under 18 år samt gravide taler i mobiltelefon.

- Anbefalingerne fra Ruslands øverste strålingsmyndighed om, at børn bør skånes for radiofrekvent stråling, herunder stråling fra trådløst internet, burde også være gældende i Danmark, hvor der i meget stort omfang bruges trådløse løsninger. Men her i landet tages der ingen beskyttende forholdsregler, og det ignoreres totalt fra myndighedernes side, at Europarådet i 2011 anbefalede at bestrålingerne af befolkningen, og især børn, bør reduceres kraftigt. Det ignoreres også, at WHO i 2011 nyklassificerede radiofrekvent stråling, herunder WiFi, som muligt kræftfremkaldende, siger Thomas Grønborg, talsmand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

- Af hensyn til børns sundhed appellerer Rådet for Helbredssikker Telekommunikation til, at danske politikere, myndigheder, skoler, institutioner og forældre nu begynder at tage nødvendige forholdsregler omkring radiofrekvent stråling, siger Thomas Grønborg og henviser til, at forskning peger på, at stråling fra mobiltelefoner, trådløst internet og trådløse spillekonsoller med mere, kan medvirke til svækket immunforsvar, søvnproblemer, hovedpine, nedsat hukommelse og koncentrationsevne, adfærdsforstyrrelser blandt børn, celle- og DNA-skader samt kræft.

Kilde.
Dansk oversættelse.

Download denne pressemeddelelse her.