Så kraftigt stråler iPads

I et nyt informationsmateriale kan man læse eksempler på styrken af den radiofrekvent stråling, som iPads udsender.

Materialet er lavet af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation. Download det her.