International appel: Stop 5G på jorden og fra rummet

International Appel Stop 5G

https://www.5gspaceappeal.org/

International appel
Stop 5G på jorden og i rummet
Til FN, WHO, EU, Europarådet og regeringer i alle nationer

Vi underskrevne forskere, læger og miljøorganisationer fra lande opfordrer øjeblikkelig til at standse udbredelsen af 5G (femte generationens) trådløse netværk, herunder 5G fra rumsatellitter. 5G vil massivt øge eksponeringen for radiofrekvens (RF) stråling oven på 2G, 3G og 4G netværk til telekommunikation som allerede er på plads. RF-stråling har vist sig at være skadelig for mennesker og miljø. Udbredelsen af 5G udgør et forsøg på menneskeheden og miljøet, der er defineret som en forbrydelse i international ret.

På trods af udbredt benægtelse er beviset for, at radiofrekvens (RF) stråling er skadelig for livet, allerede overvældende. De akkumulerede kliniske tegn på syge og skadede mennesker, eksperimentelle tegn på skade på DNA, celler og organsystemer i en lang række planter og dyr og epidemiologiske tegn på, at de vigtigste sygdomme i den moderne civilisation — kræft, hjertesygdom og diabetes er i stor grad forårsaget af elektromagnetisk forurening udgør en litteraturbase med over 10.000 fagfællebedømte undersøgelser.

Hvis telekommunikationsindustriens planer for 5G bliver gennemført, vil ingen person, intet dyr, ingen fugl, intet insekt og ingen plante på Jorden kunne undgå eksponering 24 timer i døgnet, 365 dage om året til niveauer af RF-stråling, som er flere hundrede gange større end hvad der eksisterer i dag uden nogen mulighed for at flygte overalt på planeten. Disse 5G-planer truer med at fremkalde alvorlige, irreversible virkninger på mennesker og permanent skade på alle Jordens økosystemer.

Umiddelbare foranstaltninger skal træffes for at beskytte menneskeheden og miljøet i overensstemmelse med etiske krav og internationale aftaler.
5G vil resultere i en massiv stigning i uundgåelig, ufrivillig udsættelse for trådløs stråling

Læs appellen på dansk her.

https://www.5gspaceappeal.org/

 

Oprettet: 2019.02.08 T.G.