Strålingsfrie faciliteter på svensk sygehus

På det Akademiske Sygehus i Uppsala, Sverige, er der en strålingsfri afdeling, dvs. bygningen er afskærmet så strålingen fra mobilmaster og mobiltelefoner ikke kan trænge ind i den.
Faciliteterne er et tilbud til elektrohypersensitive (EHS) patienter, der ikke tåler mobilstråling og strålingen fra andre trådløse teknologier. http://www.dagensmedicin.se/nyheter/forsta-patienten-i-elsanerade-rummet/
- I Danmark kan ingen sygehuse tilbyde strålingsfrie faciliteter, hvilket er en stor mangel i det danske sundhedsvæsen, mener Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.