Tyskland på vej mod bedre strålebeskyttelse

Tysklands miljøminister, Peter Altmaier, har nu fremlagt en 10-punktsplan, hvor punkt nummer seks er, at beskyttelsen mod elektromagnetiske felter skal forbedres.

Elektromagnetiske felter er en betegnelse, der både dækker felterne fra elektriske apparater og radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikation, fx mobiltelefoner, mobilmaster og trådløst internet.

Kilde: Spiegel Online 16. 8. 2012:
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/energiewende-peter-altmaier-st...

Korrektion 28. 9. 2012: Det har vist sig, at ovennævnte plan ikke omfatter radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikation, men kun lavfrekvente elektromagnetiske felter fra højspændingsledninger etc.