VELLYKKET HØRING

(nu med link uden simultantolkning)
For første gang lykkedes det at få taget EMF-problematikken alvorligt,  hvor det kan batte noget. Høringen, der var arangeret af Sundheds- og Ældreudvalget, havde fem eksperter og en del medlemmer af udvalget samt rigtig mange tilhørere i Landstingsalen, hvortil høringen var flyttet på grund af den store interesse.(se tidligere opslag om høringen).
Både udvalgets sagsfremstilling og en pressemeddelse fra EHS Foreningen kom godt rundt om problematikken, men desværre synes der ikke at have været så meget pressedækning - og nogle af foromtalerne var direkte nedladende. En markant undtagelse var et interview med læge og konsulent i EHS Foreningen, John Jalving, på DRFyn (link 2). Og Ingeniøren har skrevet et acceptabelt referat om høringen. (link1)
Blev udvalget så klogere? Det er for tidligt at sige, om det blev nok klogere til danske ændringer. Der skal meget til for at et poltitisk udvalg kan lovgive om noget, som Sundhedsstyrelsen (SS) ikke er enig i. Men udvalget blev for nok første gang præsenteret for nogle af de forskningsresultater, som SS afviser. De er altså meget overbevisende og giver jo sandsynlige svar på mange af de voksende og krævende sygdomme og symptomer, som er i stigning.
Mon ikke det var præsentationen af en række personer med større eller mindre lidelser på grund af elektromagnetisk stråling, der gjorde størst indtryk. Det var ret gribende historier, der på grund af for kort tid blev meget hurtigt præsenteret af privat praktiserende læge, Charlotte Bech. Udvalgets medlemmer kunne blandt tilhørerne se, hvor omfattende en skærmning de overfølsomme/intolerante måtte iføre sig, for at kunne færdes et sted som der. Nogen må forblive i en campingvogn i en skov.
Udvalgets medlemmer fik en del materiale med hjem, herunder Charlotte Bech's vistnok 18 sider med ofre. Fremover er medlemmerne bedre klædt på til at kunne afvise Sundhedsstyrelsen og dens rådgiver(e) . Forhåbentlig fik medlemmerne også lyst til researche lidt selv, for det var kun toppen af isbjerget, de fik mulighed for at stifte bekendtskab med. Udvalget vil blandt andet følge op med kontakt til Sundhedsstyrelsen og WHO og vil støtte egentlig dansk forskning, som der er så meget brug for.
Det er helt  nødvendigt at fjerne wifi for børn. Og at få sænket grænseværdierne.

EHS Foreningen var meget aktiv både før og efter høringen og mødte megen sympati - ikke mindst for en microbølgeovn af pap, man kunne sætte sit hoved ind i. En fra EHS Foreningen har beskrevet sit personlige indtryk af dagen og med mange fotos, som giver et indtryk af de øvrige aktiviteter - kan kun ses på vor FB-side.

Ingeniørens artikel om høringen:
https://ing.dk/artikel/hoering-mobilstraaling-lav-prestige-forskningsfel...

Interview med John Jalving. Efter intro kommer der et stykke musik og derefter følger interviewet:
https://www.dr.dk/radio/p4fyn/p4fyn-morgen/p4-morgen-2018-04-12-06-05-5

Du kan se/gense høringens to timer her. Der blev ikke tid til spørgsmål fra salen:
http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20171/suu/tv.4337.aspx?from=12-04-2...
Og uden tolkning:
http://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20171/suu/tv.4416.aspx?as=1#player