Verdenssundheds-organisationen WHO publicerer 2B kræftklassificering af radiofrekvent stråling

To år efter at Verdenssundhedsorganisationen WHO opklassificerede stråling fra trådløs teknologi som 2B muligt kræftfremkaldende er monogrammet, dvs. den videnskabelige basis for klassifikationen, endelig publiceret.

Det 430 sider lange dokument kan frit downloades fra hjemmesiden for WHOs kræftforskningsagentur, IARC:

http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/

Både Myndigheder og Presse har været tavse omkring implikationerne af 2B klassificeringen af trådløs stråling - nemlig at der er fundet sammenhænge mellem brug af sikkerhedsgodkendte mobiltelefoner og kræfttyperne gliom (en ondartet hjernekræft) og akustisk neurom (en oftest godartet svulst på hørenerven).
Betydningen af disse fund viser at de gældende sikkerheds-grænseværdier for mobiltelefoner er utilstrækkelige og må revurderes.

Fagtidsskriftet Microwave News har skrevet en klumme om monogrammet inkl. interessant baggrundshistorie som kan læses her (på engelsk):

http://microwavenews.com/short-takes-archive/iarc-publishes-rf-cancer-re...