Verdenstoppen af forskning advarer: Stop salget af 5G-licenser

Verdenstoppen af forskning advarer: Stop salget af 5G-licenser

5G er et uetisk eksperiment med folkesundheden, og udrulningen bør omgående bremses. Sådan lyder appellen fra ca. 250 forskere fra 40 lande, og danske organisationer sender nu opfordringen videre til Folketinget og regeringen.

Det er sjældent, at forskere går i samlet front og advarer politiske beslutningstagere, og det er ikke hvem som helst, der er underskriverne bag to internationale appeller [1, 2]. Man finder bl.a. ledende forskere i flere af verdens største forskningsprojekter på området. Her kan nævnes:

-Frans Adlkofer publicerede, sammen med en stor gruppe europæiske forskere, i 2004 REFLEX-studiet, som for 20 mio. kr. i EU-regi slog fast, at strålingen fra en mobiltelefon skader DNA ved lavere strålingsniveauer, end mobiltelefoner opererer med. [3]

-Ronald Melnick ledede forsøgsdesignet i Det Nationale Toksikologiske Program, som fandt klar evidens for kræft i et dyreforsøg for 200 millioner amerikanske skattekroner. [16]

-David O. Carpenter, Harvard-uddannet læge og professor, publicerede 1. december 2018 en advarsel mod 5G og den øvrige, trådløse infrastruktur i verdens førende medicinske tidsskrift ”The Lancet”. [4]

5G: En eksplosion af ultrastærke antenner

Den femte generation af det trådløse kommunikationsnetværk skal især understøtte det teknologiske fænomen Internet of Things (IoT), hvor elektroniske apparater kommunikerer indbyrdes.
Visionen kræver millionvis af sendere med indbyrdes afstande på få hundrede meter. Hver 5G-basestation vil indeholde hundredvis af antenner, som på samme tid sigter retningsbestemte stråler mod alle mobiltelefoner og brugerenheder i nærheden.
Foruden et milliontal af 5G-basestationer på jorden og 20.000 nye 5G-satellitter i rummet, vil 200 milliarder transmitterende objekter blive en del af IoT i 2020.

5G er uetisk: Ingen får lov at vælge

Der er solid dokumentation for skader på insekter, fugle og andre dyr og planter, samt fysiologiske skadevirkninger på mennesker af den radiofrekvente (RF) bestråling, som den trådløse infrastruktur bidrager med. Det er den opfattelse, som topforskerne bag 5G appellerne stiller sig bag.
Det er overhovedet ikke undersøgt – og slet ikke redeligt og uafhængigt af interessekonflikter – i hvilket omfang 5G påvirker det biologiske liv, som udsættes for 5G. Spørgsmålet er ikke, om 5G har en fysiologisk påvirkning på menneske-, plante- og dyreliv. Det er kun et spørgsmål om omfang.
Som borger kan man ikke undvige 5G. På basis af den videnskabelige dokumentation af effekterne af andre frekvenser er skadevirkninger plausible. Men da effekterne af 5G i grunden er ukendte, er man inddraget i et forsøg med mennesker, som ingen borger kan melde sig ud af. Man kan fravælge mad med tilsætningsstoffer – man kan fravælge alkohol og tobak - men ingen kan fravælge 5G. Sådan et storstilet eksperiment med mennesker er i strid med Nürnbergkonventionen, hvor det kræves, at eksperimenter gennemføres med samtykke.

Læs resten af dokumentet her

Med venlig hilsen,
David Wedege, Journalist og presserådgiver i EHS Foreningen.
Vibeke Frøkjær Jensen, cand. med. vet., Ph.D, forsker og videnskabelig rådgiver, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.
Thomas Graversen, cand. polyt. Elektronik Ingeniør med speciale i digital signalbehandling, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.
Henrik Eiriksson, It-specialist og researcher, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation. tlf. 36 17 34 04
Pernille Schriver, cand. scient. biolog og Miljøvejleder, formidlingskoordinator i EHS Foreningen. tlf. 64 67 01 06 schriver.ehs@gmail.com

Henvisninger:

[1] The 5G Appeal: www.5gappeal.eu

[2] International Appeal. Stop 5G on Earth and in Space: www.5gspaceappeal.org/the-appeal/

[3] EU REFLEX studiet: Risk evaluation of potential environmental hazards from low-energy electromagnetic field (emf) exposure using sensitive in vitro methods(reflex). www.iaff.org/hs/pdf/reflex%20final%20report.pdf

[4] Bandara P, Carpenter DO. Planetary electromagnetic pollution: it is time to assess its impact. Lancet Planet Health. 2018 Dec;2(12). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542519618302213

[16] National Toxicology Program releases final reports on rat and mouse studies of radio frequency used in 2G and 3G cellphone technologies. www.niehs.nih.gov/news/newsroom/releases/2018/november1/index.cfm