"Mandag Morgens" Fejlbehæftede "Faktatjek" af mobilstråling

Pressemeddelelse

d. 5. dec. 2018


Fejlbehæftet ”Faktatjek” om mobilstråling og usande udtalelser fra Sundhedsstyrelsens konsulent Christoffer Johansen vildleder befolkningen og beslutningstagere i mobilstrålingsdebatten

 

”Mandag Morgen” har d. 19. nov. udgivet et fejlbehæftet og direkte vildledende ”faktatjek” af sundhedsmagasinet Naturli’s artikel om kræftrisiko ved brug af mobiltelefoner. Artiklen er skrevet på baggrund af et stort og årelangt amerikansk dyrestudie, NTP-studiet, til over 100 millioner kroner, som startede i 1999 og afsluttede i november 2018.

NTP-studiet konkluderer: ”Clear evidence of carcinogenic activity”. Det er denne konklusion Naturli ́ formidler i sin artikel, og som ”Mandag Morgen” vurderer til at være falsk med påstande som ”Studiet konkluderer nemlig slet ikke, at mobiltelefoner giver kræft”. Ligeledes indeholder faktatjekket udtalelser fra Sundhedsstyrelsens konsulent på mobilstrålingsområdet, Christoffer Johansen, som er direkte usande og vildledende.

En ekspertgruppe, som igennem mange år specifikt har arbejdet med videnskaben omkring stråling fra trådløs teknologi, samt de vidtrækkende helbredsmæssige konsekvenser, har gennemgået Mandag Morgens faktatjek og konkluderer følgende:

Ekspertgruppens konklusion:

Vi har gennemgået Mandag Morgens ”faktatjek”, punkt for punkt, og påviser her en række alvorlige fejl, som faktuelt er vildledende og/eller direkte usande. Det alvorligste ved Mandag Morgens artikel er de direkte usande udtalelser, som Sundhedsstyrelsens eneste konsulent på området og ansat i Kræftens Bekæmpelse, Christoffer Johansen, citeres for. Disse udtalelser, samt Faktatjekkets konklusioner, er direkte med til at vildlede den danske befolkning og centrale beslutningstagere på området. Det vil have langtrækkende sundhedsmæssige samt økonomiske konsekvenser for vort samfund, når de videnskabelige beviste og yderst alvorlige sundhedseffekter ved anvendelse af mobiltelefon på denne måde benægtes. Især vores børn og unge bliver taberne i dette internationale spin.

Henrik Eiriksson, it-specialist og researcher, medlem af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

Pernille Schriver, Cand.scient.biolog og miljøvejleder, formidlingskoordinator i EHS Foreningen.

Vibeke Frøkær Jensen, Cand.med.vet., Ph.D, forsker og videnskabelig rådgiver.

Thomas Graversen, Elektronik Ingeniør med speciale i digital signalbehandling, medlem af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation.

 

Nødvendigt med faktatjek af Sundhedsstyrelsen, Christoffer Johansen samt Kræftens Bekæmpelse, da disse er omdrejningspunkter for vildledning i mobilstrålingsdebatten

 

Ekspertgruppen påpeger nødvendigheden af, at faktatjek og fokus på mobilstrålingsområdet og den omsiggribende forurening med stråling fra trådløs teknologi (mobilmaster, wifi, smartmeter, tablets, babyalarmer mm.) rettes imod Sundhedsstyrelsen, Christoffer Johansen samt Kræftens Bekæmpelse i stedet for:

1.Tilsyneladende mangler Sundhedsstyrelsen kompetencer til at beskytte befolkningen imod de videnskabeligt beviste sundhedsskader forårsaget af stråling fra trådløs teknologi. (Læs venligst uddybning i vedhæftet dokument s. 11 i ”Faktatjek af Mandag Morgens fejlbehæftede faktatjek om mobilstråling”)

2. Christoffer Johansen har lavet forskning på området, The Danish Cohort Study, som delvist er betalt af teleindustrien, og hans forskning bliver vurderet af udenlandske forskere som citat:

After reviewing the four publications on the Danish cohort study, one might rightly wonder whether this cohort was initially set up to show no increased risk.

(Læs venligst uddybning i vedhæftet dokument s. 8 og s. 11).

3. Christoffer Johansen er Sundhedsstyrelsens eneste konsulent på området ”Stråling fra trådløs teknologi”. Hvorfor benyttes ikke andre?

4. Kræftens Bekæmpelse, hvor Christoffer Johansen er ansat, advarer ikke om, at kræft i hjerne- og centralnervesystemet er steget. Kræft i hjernen er ofte omdrejningspunktet for mobilstrålingsdebatten. Ligeledes bør Kræftens Bekæmpelse spørges om, hvorfor information fra deres hjemmeside vedrørende alvorlig stigning i hjernekræft blev slettet. Link til det arkiverede dokument:
https://web.archive.org/web/20121128153253/http:/www.cancer.dk/Nyheder/n...
(Læs venligst uddybning i vedhæftet dokument s. 12)

Supplerende info:

  • Vedhæftet denne pressemeddelelse er 14 siders uddybende og videnskabeligt dokumenteret gennemgang af 7 af Mandag Morgens fejlbehæftede og usande faktatjek fra d. 19. nov., samt grundig forklaring på det nødvendige faktatjek af Sundhedsstyrelsen, Christoffer Johansen og Kræftens Bekæmpelse. Dokumentet hedder: ”Faktatjek af Mandag Morgens fejlbehæftede faktatjek om mobilstråling” (se nederst på denne side).
     
  • Link til Mandag Morgens Faktatjek af Naturli ”Nyt studie fastslår ikke, at mobilen giver kræft”: https://www.mm.dk/tjekdet/artikel/straaling-fra-mobiltelefoner-giver
     
  • Link til sundhedsmagasinet Naturli´ artikel om NTP-studiet ”Mobiltelefoner giver hanrotter kræft”: https://www.naturli.dk/artikel/forskning-mobiltelefoner-giver-kraeft
     
  • ”Ekspertgruppens konklusioner af udvalgte påstande fra Mandag Morgens faktatjek” findes forneden i denne pressemeddelelse. Se også vedhæftede PDF udgave nederst på denne side.

Kontakt information:

Cand. Scient. Biologi og miljøvejleder
Formidlingskoordinator i EHS Foreningen www.ehsf.dk
Pernille Schriver,
tlf. nr. 64670106 (efter kl. 17),
schriver.ehs@gmail.com

It-specialist og Researcher
Medlem af Rådet for Helbredssikker Telekommunikation
Henrik Eiriksson,
tlf. 36 17 34 04
info@helbredssikker-telekommunikation.dk
eller via kontakt siden, her.


Ekspertgruppens konklusioner af udvalgte påstande fra Mandag Morgens faktatjek

Uddybende begrundelser for konklusionerne kan læses i vedhæftet dokument ”Faktatjek af Mandag Morgens fejlbehæftede faktatjek om mobilstråling” nederst på denne side.

Påstand 1: ”Studiets resultater kan ikke overføres til hverken mennesker eller mobiltelefoner”

Konklusion af påstand 1: Ikke korrekt. NTP studiet er netop designet til at påvise mobiltelefoners RF-strålings påvirkning på dyr, som model for mennesket.

 

Påstand 2: ”Studiet konkluderer nemlig slet ikke, at mobiltelefoner giver kræft.”

Konklusion af påstand 2: Ikke korrekt. NTP studiet konkluderer: ”Clear evidence of carcinogenic activity”.

 

Påstand 3: ”Selvom hunrotter og mus blev udsat for samme stråling, øgede det hos dem ikke forekomsten af kræfttilfælde.”

Konklusion af påstand 3: Ikke korrekt. Der var øget forekomst af hjernekræft samt øget forekomst af forstadier til kræft hos hunrotter.

 

Påstand 4: ”Bestrålingen i undersøgelsen kan ikke sammenlignes direkte med den bestråling, som mennesker oplever, når de bruger en mobiltelefon. Rotterne og musene i vores undersøgelser modtog radiobølgestråling over hele kroppen på én gang. Varigheden af bestrålingen var længere, end hvad mobiltelefonbrugerne almindeligvis oplever. Og niveauet i forsøgene var på eller højere end det maksimalt tilladte niveau for telefoner, og mindst 100 til 1000 gange højere end stråleniveauet fra telefoner, der opererer under normale forhold med godt signal.” Citat fra John Buchner.

Konklusion af påstand 4: Ikke korrekt. Det enkelte menneske udsættes for stråling 24 timer i døgnet, og som vist, ifølge Phonegate fra Frankrig, kan SAR niveauet fra mobiltelefoner være højere end SAR niveauet anvendt i NTP studiet.

 

Påstand 5: ”Bare fordi man har dyrestudier, der viser en effekt, betyder det ikke, at effekten også gælder mennesker. Man er nødt til også at have cellestudier og menneskestudier, der peger i samme retning, før man kan afgøre om noget er kræftfremkaldende eller ej.” Citat fra Christoffer Johansen.

Konklusion af påstand 5: Dette er korrekt, men vildledende og mangelfuldt. Det nævnes ikke, at eksisterende cellestudier og menneskestudier viser, at RFR fra trådløs teknologi netop giver DNA skader og er kræftfremkaldende.

 

Påstand 6: ”Når al den menneskeforskning, vi har, samlet set peger i den anden retning, og vi ikke finder en øget forekomst af hjernetumorer i befolkningen i de skandinaviske lande - der har de ældste cancerregistre i verden og den bedste registrering overhovedet - så tyder det på, at der ikke er en kræftrisiko ved mobiltelefoner. Vi har haft mobiltelefoner i 25 år, hvis der havde været et problem, så havde vi set det nu - og det ser vi ikke.” Citat fra Christoffer Johansen.

Konklusion af påstand 6: Ikke korrekt. Menneskestudier peger i retning af, at der ses øget forekomst af hjernetumorer. Der ses bl.a. ifølge cancerregisteret Nordcan stigning i hjerne- og centralnerve kræft i Danmark.

 

Udtalelse 7: “De stråler en hel mus. Men når man har sin mobiltelefon i lommen, så stråler den kun musklerne dernede og når man holder den ved øret, så stråler den et andet sted.” Citat fra Peter Hokland.

Konklusion af udtalelse 7: Stor usikkerhed om Peter Hokland, som specialist i blodsygdomme, har fagligt belæg for at udtale sig i denne sag.