Arbejdstagere i EU skal beskyttes mod elektromagnetiske felter og stråler

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) er kommet med et direktivforslag til Europaparlamentet og Europarådet om, at arbejdstagerne skal beskyttes mod risici for helbredsskader fra elektromagnetiske felter og stråler.
Direktivet skal vedtages senest 30. april 2012.
EØSU anerkender, at en lang række videnskabelige undersøgelser påviser direkte og indirekte sundhedsskadelige virkninger af eksponering for elektromagnetiske felter og stråler.

Læs mere om historien her.