Dansk teleindustri vil ikke i dialog om strålefare

For nylig rettede Rådet for Helbredssikker Telekommunikation kontakt til Teleindustrien, dvs. danske teleselskabers branchesamarbejde. Rådet ville gerne i dialog om, hvordan Teleindustrien kan oplyse borgere, kunder og branchen om mulige sundhedsrisici ved radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikation samt hvordan eksponeringer for radiofrekvent stråling kan reduceres og hvordan der kan arbejdes for en udvikling af (mere) helbredssikker telekommunikation.
Henvendelsen var motiveret med, at omfattende forskning peger på, at der er sundhedsrisici forbundet med radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikation, og at flere internationale organer advarer om strålingsfaren. Blandt andet blev der gjort opmærksom på, at Verdenssundhedsorganisationen WHO i 2011 klassificerede radiofrevnt stråling fra trådløs telekommunikation som muligt kræftfremkaldende.

Teleindustriens direktør, Jakob Willer, kvitterede med en e-mail, hvoraf det fremgår, at Teleindustrien kun henholder sig til Sundhedsstyrelsens anbefalinger og at teleindustrien overholder de grænseværdier, der er fastsat. Jakob Willer mener tilsyneladende, at sagen dermed er uddebatteret.

Korrespondancen kan læses her:
Henvendelse til og svar fra Teleindustrien 2012.pdf

I forhold til svaret fra Teleindustrien vil Rådet for Helbredsikker Telekommunikation gøre opmærksom på, at Danmark (samme med en række andre lande) har verdens højeste grænseværdier for radiofrekvent stråling fra trådløs telekommunikation. Disse grænseværdier beskytter kun imod opvarmning af kroppen, dvs. alle de mulige skadevirkninger, der har ikke har med opvarmning at gøre beskytter grænseværdierne ikke imod.

Da WHO i 2011 kategoriserede radiofrekvent som muligt kræftfremkaldende, skete det på baggrund af undersøgelser, der viste, at mobilbrugere har en forhøjet risiko for at få hjernekræft. Dette var vel at mærke på trods af, at de gældende grænseværdier for mobiltelefoner var overholdt (det er et krav at mobilerne overholder grænseværdiern, hvis de skal på markedet). Mange andre anerkendte undersøgelser vidner også om, at grænseværdierne ikke beskytter imod forskellige skadevirkninger.

Der kan læses mere om problemerne med grænseværdierne her.