Fremtrædende forsker støtter strålingsalarmen fra østrigs lægeforening

PhD Magda Havas, som er en internationalt fremtrædende canadisk forsker indenfor radiofrekvent stråling og sundhedsrisici, bakker nu op om den strålingsalarm og vejledning til læger, som den østrigske lægeforening udsendte i marts 2012. Vejledning har fokus på sundhedsskader og gener, som radiofrekvent stråling kan have, dvs. signalerne fra trådløs telekommunikation, fx mobiltelefoner, mobilmaster og trådløst internet.

- Vejledningen er meget vigtig, siger Magda Havas, og hun omtaler blandt andet de stærkt stigende tal for, hvor mange mennesker der rammes af elektrohypersensitivitet (EHS), dvs. personer som på forskellig vis bliver påvirket, får det dårligt eller bliver syge af selv svage eksponeringer for radiofrekvent stråling.

Se mere her (engelsk): http://www.magdahavas.com/austrian-medical-association-guidelines-to-dia...

Vejledningen fra den østrigske lægeforening kan læses her.