Tidligere leder i Kræftens Bekæmpelse i centrum for videnskabelig skandale i EU

Joachim Schüz som er tidligere afdelingsleder i Kræftens Bekæmpelse, er nu anklaget for grov videnskabelig uredelighed ifm. seneste rapport om elektromagnetiske felter fra EU kommissionens videnskabelige panel SCENIHR.

Det er blevet afsløret at Joachim Schüz bevidst har frasorteret flere epidemiologiske undersøgelser som viser signifikant øget risiko for hjernekræft ved brug af mobiltelefon. Schüz har ansvaret for den epidemiologiske del af SCENIHR panelet vedr. mobil og trådløs stråling. De frasorterede undersøgelser kommer fra den svenske kræftforsker Lennart Hardells gruppe som af Verdenssundhedsorganisationen WHO i 2011 blev vurderet som de mest videnskabeligt robuste ifm. kræftklassifikationen af radiofrekvent/trådløs stråling.

Hardell gruppen havde udpeget frasorteringerne i kommentarer [bilag 1] til SCENIHR den 24 marts 2014 og fremhævet at rapportens overraskende konklusion om at forbindelsen mellem mobilbrug og gliom, en ondartet og oftest dødelig type hjernekræft, var blevet svagere, udelukkende kunne være opnået ved at frasortere Hardell gruppens undesøgelser der dokumenterer en øget risiko for gliom.

En svensk forsker i Hardell gruppen, Kjell Hansson-Mild, som også er repræsenteret på SCENIHR panelet, havde protesteret internt i SCENIHR over frasorteringen af Hardell undersøgelserne men at Joachim Schüz havde nægtet at inkludere undersøgelserne med begrundelsen at han alene besluttede hvilke undersøgelser kom med i den epidemiologiske del af rapporten [bilag 3].

På et offentligt EU møde om SCENIHR rapporten den 28 marts 2014 i Athen, Grækenland, gjorde en engelsk aktivist, Eileen O'Connor fra Radiation Research Trust, opmærksom på at Hardell undersøgelserne var frasorteret i rapportens udkast. Som en respons på dette sendte John Ryan fra EU kommissionen en mail [bilag 2] d. 22 april 2014 til O'Connor hvor han brugte Kjell Hansson-Milds navn som garanti for at frasorteringen af Hardell studierne var sket med Hansson-Milds accept. Ryan skrev bl.a.:

“Lad mig også fremhæve at Dr Kjell Hansson Mild er medlem af EMF arbejdsgruppen [SCENIHR]  samt også i aktivt samarbejde med Prof. Lennart Hardells gruppe. Han er med-forfatter på 4 af de 5 undersøgelser fra Professor Hardell, som du har gjort opmærksom på. Dr Joachim Schüz er også medlem af EMF arbejdsgruppen og leder af miljø og stråleforsknings sektionen af IARC. Han var involveret i IARC klassifikationen af RF [radiofrekvent/trådløs stråling] som du nævnte i din email”

(Dansk oversættelse af H. Eiriksson, Rådet for Helbredssikkere Telekommunikation, se original i bilag 2.)

Dette udsagn indeholder hele to usandheder, hvilke blev forklaret i en mail [bilag 3] fra Kjell Hansson-Mild til John Ryan d. 28 april 2014. I mailen forklarer Hansson-Mild at Joachim Schüz havde nægtet at inkludere Hardell undersøgelserne trods hans protester og at Schüz ikke var direkte involveret i IARC kræftklassifikationen af trådløs stråling. Hansson-Mild bemærker også at Schüz inkluderede egne nye undersøgelser selvom de var publiceret samtidigt med de nyeste Hardell undersøgelser.

Den 30 april 2014 sendte BioInitiative forskergruppen, hvor både Hardell og Hansson-Mild er medlemmer, en mail [bilag 4] til John Ryan hvor de opridser problematikken og bemærker at Hardell undersøgelserne var publiceret tidligt nok til at blive taget med i SCENIHR rapporten, hvilket gør  Joachim Schüz' favorisering af egne undersøgelser, publiceret på samme tid, endnu mere mistænkeligt.

Joachim Schüz er medforfatter på de såkaldte “danske kohorte” undersøgelser på mobilabonnement og kræftrisiko fra Kræftens Bekæmpelse. Disse kohorte undersøgelser er del-financieret af mobilindustrien og er blevet krævet trukket tilbage pga. dårlig videnskabelig kvalitet. Læs mere her og her. Schüz har åbent påstået at kræftrisiko ifm. brug af mobiltelefon er "meget usandsynligt" og baserer sin holdning på egne undersøgelser i K.B regi der er blevet kritiseret som "fordrejet" og "ubrugelig" af internationale eksperter. Schüz forlod Kræftens Bekæmpelse i 2010 for at blive leder for strålingsforskningsenheden i Verdenssundhedsorganisationens kræftforskningsinstitut IARC.