Unge hårdt ramt af gener mobilstråling kan forårsage

Danske unge er i de seneste 5 år blevet hårdt ramt af stress, depression, søvnproblemer og psykologiske problemer, skriver DR Nyheder den 11.5. 2012

Kommentar fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikation:
- Når de unge, psykologer og forskellige fagfolk prøver at forklare stigningerne i unges stress, depression, søvnforstyrrelser og psykologiske problemer henvises der gang på gang til psykologiske og sociale faktorer. Dette kan meget vel forklare en del af problemet.
Imidlertid kan der også være andre og potentielt stærkt medvirkende faktorer, som totalt overses. En række anerkendte videnskabelige undersøgelser peger på, at mobilstråling / radiofrekvent stråling kan skabe stress, depression, søvnforstyrrelser og psykologiske problemer.

I de seneste 5-10 år er børn og unge blevet massivt eksponeret for radiofrekvent stråling fra trådløse teknologier, såsom mobil, tavle-PC'er, trådløst internet og trådløse spillekonsoller etc., idet unge er storforbrugere af disse teknologier.
På den baggrund kan radiofrekvent stråling muligvis være en stærkt medvirkende faktor i forhold til den mistrivsel unge oplever i dag.
Dette burde de unge, forældre, skoler, fagfolk, Sundhedsstyrelsen og landets politikere være meget opmærksomme på, siger Thomas Grønborg, som er talsmand for Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, og henviser til at Europarådet i 2011 har opfordret alle medlemslandene til, at befolkningen og specielt børn så vidt muligt bør beskyttes mod radiofrekvent stråling samt oplyses om de mulige sundhedsrisici der er ved stråling fra trådløse teknologier.

- En række lande verden over råder af sundhedshensyn til, at børn og unges brug af mobiltelefon bør begrænses eller helt undgås. Dette gælder fx Finland, Rusland, Italien, England, Australien og Indien.
I 2010 forbød Frankrig ved lov mobiltelefoner i landets skoler (grund- og mellemskole), oplyser Thomas Grønborg.

Se her for videnskabelige kilder.